Koliko su Mitrovčani upoznati sa stepenom zagađenja u gradu?

0
1012

Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji po kojem je u Vojvodini “vazduh čist ili neznatno zagađen, osim područja gradova Sremska Mitrovica i Subotica gde je bio prekomerno zagađen”, objavljen pre nekoliko sedmica,  izazvao je veliku pažnju među lokalnim stanovništvom.

Ovaj izveštaj, inače, svake godine priprema i objavljuje Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu Zakona o zaštiti vazduha.

Kako nam je objasnila Sanja Krstić, predsednica Gradskog odbora Zelene stranke, okolina Mitrovice je među pet najzagađenijih područja u celoj republici, pored Užica, Kragujevca, Valjeva i Subotice. Zbog te činjenice Zelena stranka je izvršila anketiranje Mitrovčana kako bi se čulo mišljenje građana o uzrocima zagađenja vazduha u gradskoj zoni, kao i dobijanja šire slike o informisanosti građana kada je reč o uticaju kvaliteta vazduha na zdrav život.

Anketa je rađena na uzorku od 100 građana sa gradskog područja Sremska Mitrovica. Anketiranje je bilo anonimno i sproveli su je članovi Zelene stranke.

O samoj akciji Sanja Krstić kaže:

“Na prvo pitanje ispitanici su dali ocenu za kvalitet vazduha u Sremskoj Mitrovici. Da je kvalitet vazduha loš smatra 82 ispitanika, zadovoljavajući 14 i dobar 4. Nijedan ispitanik nije dao ocenu da je kvalitet vazduha u Sremskoj Mitrovici odličan.

Na pitanje koliko su upoznati sa stepenom zagađenja vazduha  njih 78 je odgovorilo da nisu upoznati, dobro ili dovoljno 15, veoma dobro 6, dok jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.

Na pitanje šta misle ko su najveći zagađivači u gradu imamo 102 odgovora jer su neki ispitanici nalazili više krivaca. Najviše odgovora i kao glavnog zagađivača ispitanici vide  u Valjaonici železa 93, u gasovima koja ispuštaju motorna vozila 7, a na kućna ložišta kao glavne krivce ukazalo je njih dvoje.

U kolikoj meri zagađenje vazduha utiče na zdravlje građana 87 ispitanika misli da utiče mnogo, 11 da utiče malo, a jedan da ne utiče uopšte.

Na pitanje na koji način zagađenje vazduha utiče na anketiranog najviše anketiranih smatra da je to iritacija disajnih puteva 52, izazivanje napada astme i bronhitisa 27, smanjenje mogućnosti bavljenja fizičkih aktivnosti 16, smanjenjenje mogućnosti boravka na otvorenom 12.

Kada je reč o transparentnosti podataka o nivou zagađenja vazduha u gradu, nedovoljno je informisano 91 anketiranih, zadovoljavajuće 9, a za odgovor dovoljno niko se nije odlučio.

Od 108 dobijenih odgovora anketiranih građana o informisanosti, 72 smatra da nisu opšte obavešteni o svim mogućim posledicama zagađenja vazduha po njihovo zdravlje.  Da su nedovoljno obavešteni smatra 32 anketirana građana, a četvoro su, po sopstvenoj tvrdnji, dovoljno obavešteni.

Na pitanje da li nadležni opštinski  organi rade dovoljno na smanjenju zagađenja vazduha odgovorilo je 99 od 100 ispitanika. Od toga broja njih 59 smatra da ne rade dovoljno, 26 da se trude ali bez rezultata i 14 da rade dovoljno.

Najveći broj anketiranih, njih 64 smatra da nadležne institucije nemaju opšte jasan i konkretan plan za smanjenje zagađenja vazduha u gradu, da imaju plan delimično smatra 33 anketiranih, a njih 3 da imaju dovoljno.

Primorati fabrike zagađivače da se pridržavaju propisa vezanih za ispuštanje štetnih materija u vazduh najčešći su odgovori kod njih 48, uz pomoć lokalne vlasti više sprovoditi mere energetske efikasnosti 26, napraviti novi plan kvaliteta vazduha sa jasnim i konkretnim merama za smanjenje odgovorilo je njih16, dok su se za smanjenje cena toplifikcije i gasa odlučili 10 anketiranih.”- obrazložila je Sanja Krstić rezultate ankete koju je sproveo Gradski odbor Zelene stranke na teritoriji našeg grada.

(M. M.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here