Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


SKLO­PI­LI BRAK: Aći­mo­vić Bra­ni­slav i Jan­ko­vić Je­le­na, An­tu­no­vić Si­ni­ša i Kra­lik Bi­lja­na, Ma­glić Ivan i Sa­va­tić Je­le­na. DO­BI­LI ĆER­KU: Ne­na­do­vić Zo­ran i --nastavak--