Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Na adrese više od milion domaćinstava u Srbiji počeli da stižu novi nameti za 2015-2016. godinu. Ovogodišnju i lanjsku naknadu građani moraju da plate u celosti Na više od milion a--nastavak--
Ko je tajanstvena ličnost sa slike? Da li je tako maskiran, ovaj čovek pošao na mačkare? Ili neki prigodni maskenbal? Naslonjen na stub, kao seoski baja na raskršću, okružen svojim--nastavak--
Mitrovčanin Lazar Konstantinović u saradnji sa Muzejom Srema pronikao je u tajne starorimskih majstora kovanja, a svoje verne replike antičkih eksponata prikazuje na svetskim izlož--nastavak--
Sinod SPC razmatra mogućnost uklanjanja penzionisanog vladike iz Bijeljine. Kontroverzni vladika mogao bi da bude premešten u manastir Šišatovac Sveti arhijerejski sinod Srpske crk--nastavak--
U Laćarku desilo se pravo čudo: oprasila se krmača i na svet donela čak 29 prasića! Iako je poznato da ukrštanje rasa donosi dobre rezultate, često veliku ulogu odigraju i faktori --nastavak--
Povodom Dana grada, na Trgu Ćire Milekića, pripadnici odreda žandarmerije iz Novog Sada održali su javnu prezentaciju pokaznih vežbi. Javna prezentacija je bila usmerena na upoznav--nastavak--
Centru za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici uručena je licenca za pružanje usluge pomoć u kući i negu starijih osoba. Ministar Aleksandar Vulin tom prilikom izj--nastavak--
Teodora je bila drugačija od samog rođenja, ovako započinje priču naša sugrađanka Mirjana Malbašić, mama autistične devojčice (6). Ovo je jedan od retkih slučajeva gde je autizam p--nastavak--
U Pre­kr­šaj­nom sudu u Srem­skoj Mitro­vi­ci u uto­rak, 25. okto­bra odr­ža­no je prvo roči­šte povo­dom pokre­ta­nja pre­kr­šaj­nog postup­ka od stra­ne Mini­star­stva unu­tra­šn--nastavak--