Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Pripremni period novog sistema gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada, koji je startovao početkom septembra, najzad se, nakon tri probna meseca, ustalio, tako da je nadležna gradska uprava, vršeći neophodne korekcije kako bi se prevoz uklopio u zahteve samih putnika, donela novi red vožnje.
Pošto je sam sistem obuhvatio dosta promena ali takođe i novih elemenata (trase linija, kapacitet autobusa, broj polazaka, vremena polazaka i slično), namerno je ovaj početni period ostavljen kao test period. U budućnosti važiće sledeći vozni red autobusa u gradkom i prigradskom saobraćaju:

PRIGRADSKE LINIJE:

Sremska Mitrovica –Laćarak – Martinci – Kuzmin – Bosut – Sremska Rača

Polazak:
Radni dan –  04:35;06:45;10:30;13:10;15:30;19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 04:35; 10:30; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 04:35; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  05:35; 07:45; 11:30; 14:10; 16:30; 20:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:35; 11:30; 16:30; 20:10;
Nedelja i praznici – 05:35; 16:30; 20:10;

Sremska Mitrovica – Mačvanska Mitrovica – Salaš Noćajski – Noćaj – Radenković

Polazak:
Radni dan –  5:30; 06:45; 11:20; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 5:30; 11:20; 15:30; 17:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 5:30; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:15; 07:15; 11:50; 13:50; 16:05; 19:45;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:15; 12:00; 16:05; 18:30; 19:45;
Nedelja i praznici – 06:15; 16:05; 19:45;

Sremska Mitrovica – Laćarak – Divoš – Stara Bingula

Polazak:
Radni dan –  05:15; 06:45; 10:55; 13:10; 15:15; 19:10; 20:40;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:15; 06:45; 10:55; 15:15; 19:10; 20:40;
Nedelja i praznici – 05:15; 15:15; 20:40;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:30;11:50; 14:05, 16:15;20:00; 21:15;
Subota i radni dani u julu i avgustu –06:00; 07:25; 11:50; 16:15; 20:00; 21:15;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:15; 21:15;

Sremska Mitrovica –Veliki Radinci – Bešenovo – Bešenovački Prnjavor

Polazak:
Radni dan –  04:50; 06:45; 11:15; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 04:50; 06:45; 13:10; 19:10;
Nedelja i praznici – 04:50; 13:10; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  05:50; 07:25; 12:05; 13:50; 17:00; 20:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:50; 07:25; 13:50; 20:10;
Nedelja i praznici – 05:50; 13:50; 20:10;

Sremska Mitrovica – Veliki Radinci – Šuljam – Grgurevci

Polazak:
Radni dan –  05:00;11:15; 13:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:00; 13:10; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:00; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  05:50; 12:00; 14:15;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:50; 14:15; 20:00;
Nedelja i praznici – 05:50; 20:00;

Sremska Mitrovica – Veliki Radinci – Grgurevci – Šuljam

Polazak:
Radni dan – 06:45; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 07:15; 15:30;
Nedelja i praznici – 07:15; 15:30;

Povratak:
Radni dan –  07:30; 16:15; 20:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 08:15; 16:15;
Nedelja i praznici – 08:15; 16:15;

Sremska Mitrovica – Jarak

Polazak:
Radni dan –  05:20; 06:30; 09:30; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:20; 09:30; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:20; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:10; 12:00; 14:00; 16:15; 20:20;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:00; 12:00; 16:15; 20:20;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:15; 20:20;

Sremska Mitrovica – Mačvanska Mitrovica – Zasavica – Ravnje

Polazak:
Radni dan –  05:20; 06:45; 10:30; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu –05:10; 10:30; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:10; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:25; 11:35; 14:00; 16:10; 19:50;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:00; 11:35; 16:10; 19:50;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:10; 19:50;

Sremska Mitrovica – Manđelos – Ležimir – Šišatovac – Ležimir

Polazak:
Radni dan –  05:10; 07:00; 10:55; 13:20; 15:30; 19:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu –06:30; 13:20; 15:30; 19:00;
Nedelja i praznici – 05:10; 15:30; 19:00;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:45; 11:50; 14:05; 16:15; 20:15;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 07:15; 14:05; 16:15; 19:45;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:15; 19:45;

Sremska Mitrovica – Šašinci

Polazak:
Radni dan –  05:20; 06:30; 10:45; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:20; 10:45; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:20; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:15; 07:20; 12:10; 14:10; 16:25; 20:30;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:15; 12:10; 16:25; 20:30;
Nedelja i praznici – 06:15; 16:25; 20:30;

vozni-redGRADSKE LINIJE:

Laćarak – Blok B

Autobuska stajališta:
Krilo–okretnica; Dositejeva 2; Partizanska 2; Cerska; Centar 2; Radnička; Vašarište; Novo Naselje 2; Bela Ruža 2; Komunalije 2; Crvena česma 2; Lipa 2; Stari most 2; Dispanzer na Savi; Arhiv Srema; SŠ Nikola Tesla; Lovac; Pošta; Kralja petra I 2; Matije Huđi 2; Autobuska stanica; Žitopromet 2; Blok B 3; Blok B  – okretnica;

Polazak:
Radni dan –  05:00; 6:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00             ; 08:30; 09:00; 09:30         ; 10:00   ; 11:00   ; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 17:00; 17:30; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:30;  06:30;  07:30; 08:30 ; 09:30   ; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30;16:30;17:30;18:30;19:30; 20:30; 21:30; 22:30;
Nedelja i praznici – 05:30; 06:30; 07:30; 09:30; 11:30; 13:30; 15:30; 16:30; 18:30; 20:30; 22:30;

Autobuska stajališta:
Blok B – okretnica; Blok B 1; Blok B 2; Žitopromet 1; Železnička stanica;  Matije Huđi 1; KraljaPetra I 3; Crkva svetog Dimitrija; Stari most 1; Lipa 1; Crvena česma 1; Komunalije 1; Bela Ruža 1; Novo Naselje 1; Pobeda; Sremska; Centar 1; Fruškogorska; Partizanska; Dostitejeva 1; Krilo – okretnica;

Povratak:
Radni dan –  05:30; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00    ; 10:30   ; 11:30   ; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:30; 18:00; 18:30;      19:30;    20:30; 22:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:00; 6:00;              07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00;
Nedelja i praznici – 05:00; 6:00; 07:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00 ; 18:00; 20:00; 22:00;

Laćarak – Mala Bosna

Autobuska stajališta:
Radinački put – crkva; Radinački put – kanal 2; Blok B 3; Železnička stanica; Matije Huđi 1;
Kralja Petra I 3; Katolička crkva; SŠ Nikola Tesla; Crkva svetog Dimitrija; Stari most 1; Lipa 1;
Crvena česma 1; Komunalije 1; Bela Ruža 1; Novo Naselje 1; Agro Seme 1; Niska 1; Niska 2;
Niska 3; Niska 4; Niska 5; Niska 6; Dostitejeva 1; Krilo – okretnica;

Polazak:
Radni dan –  04:40; 05:40; 06:40; 07:40; 11:40; 12:40; 14:40; 15:40; 18:40; 19:40;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 04:40; 05:40; 06:40; 07:40; 10:40; 12:40; 15:40; 16:40; 19:40;
Nedelja i praznici –  05:40; 06:40; 07:40; 11:40; 12:40; 19:35;

Autobuska stajališta:
Krilo – okretnica; Dositejeva 2; Niska 7; Niska 8; Niska 9; Niska 10; Niska 11; Niska 12; Agro Seme 2; Novo Naselje 2; Bela Ruža 2; Komunalije 2; Crvena česma 2; Lipa 2; Stari most 2; Dispanzer na Savi; Arhiv Srema; SŠ Nikola Tesla; Lovac; Pošta; Kralja petra I 2; Matije Huđi 2;
Autobuska stanica; Petra Preradovića; Radinački put – kanal 1; Radinački put – crkva;

Povratak:
Radni dan –  05:10; 06:10; 07:10; 08:10; 12:10; 13:10; 15:10; 16:10; 19:10; 20:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu –  05:10;06:10; 07:10; 10:10; 12:10; 15:10; 16:10; 19:10; 20:10;
Nedelja i praznici –  06:10; 07:10; 08:10; 12:10; 13:10; 20:10;

Kuper – Novo Groblje

Autobuska stajališta:
Kuper 1 – okretnica; KPD; Elektrovojvodina 2; Ticanova bar I; Radinački put I; Branka Ćopića UL; Blok B; Žitopromet; Železnička stanica; Matije Huđi 1; SDK; SC Pinki; Kamenita ćuprija 1; Vojvode Stepe 5; Palanka 1; Rumska malta 1; Eton 1; Hidrogradnja 1; Novo groblje-okretnica;

Polazak:
Radni dan –  05:00; 06:00; 07:00; 08:00; 12:00; 14:00; 15:00; 18:00; 20:00; 21:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu –  05:00; 06:00; 08:00; 12:00; 14:00; 15:00; 18:00;21:00; 22:00;
Nedelja i praznici –  05:00; 08:00; 12:00; 14:00; 22:00;

Autobuska stajališta:
Novo Groblje – okretnica; Hidrogradnja 2; Eton 2; Rumska malta 2; Palanka 2; Irinejeva; Kamenita ćuprija 2; Okružni sud; Kralja Petra I 2; Matije Huđi 2; Autobuska stanica; Žitopromet; Petra Preradovića kružna; Radinački put-kanal 1; Naselje Radinački put 2; Ticanova bara 2; Elektrovojvodina; KPD; Kuper 2-okretnica;

Povratak:
Radni dan –  05:30; 06:30; 07:30; 08:30; 12:30; 14:30; 15:30; 18:30; 20:30; 21:30;
Subota i radni dani u julu i avgustu –  05:30; 06:30; 08:30; 12:30; 14:30; 15:30; 18:30; 21:30; 22:30;
Nedelja i praznici –  05:30; 08:30; 12:30; 14:30; 22:30;

Ostavite komentar

*

captcha *