Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


U odeljenju Urgentnog prijema mitrovačke Opšte bolnice, počeo je sa radom Trijažni centar.

Sada smo dobili jedan prostor koji se sastoji od tri funkcionalne jedinice: ambulanta za reanimaciju, zatim ambulanta bolničkog prijema i treći deo, prostor namenjen za opservaciju pacijenata. Paralelno smo radili na organizacionim promenama kako bismo usaglasili rad na bolničkom prijemu i rad drugih specijalističkih službi, sve u cilju kvalitetnijeg zbrinjavanja pacijenata. Poboljšali smo i higijenske uslove, a imamo i prostoriju za izolaciju”, rekla je tim povodom prim.dr sci.med Ljiljana Stančetić Bačvanin pomoćnik direktora za Sektor zajedničkih medicinskih poslova.

Kako saznajemo, u Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja (Urgentni prijem), godišnje se obavi oko 15 000 specijalističko-konsultativnih pregleda, a zbog sve većeg broja migranata koji se leče u ovoj ustanovi, obim posla se svakodnevno uvećava. U ovom odeljenju radi šest lekara  i 18 medicinskih sestara/tehničara, što svakako omogućava bolju organizaciju, naročito kada je reč o transportu pacijenata na tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

Bolnički prijem je jedno mesto na koje pacijent prvo naiđe i ono je na neki način “ogledalo” svake bolnice. Kod nas se dugo nije ulagalo mnogo u njega, zbog nedostatka prostora i opreme. Pošto smo mi inače u procesu akreditacije, upravo se najviše primedbi odnosilo na bolnički prijem tako da smo tu dosta uradili. Urađene su neke prostorne promene, premestili smo Hitnu pomoć, tako da smo direktno spojili Ambulantu sa prostorijom za opservaciju pacijenata. Nabavljeni su monitori za svakog pacijenta i paravani kojima se pacijenti odvajaju. Nabavljen je kiseonik i ostali neophodni gasovi, defibrillator, mobilni respirator. Nešto opreme smo dobili od donator iz Velike Britanije u vidu kolica i kreveta. Sada to sve izgleda drugačije”, rekao je dr Živko Vrcelj direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

I prostorno i kadrovski, uz neophodnu aparaturu, Urgentni prijem danas ima gotovo sve mogućnosti da u najkraćem mogućem roku pruži kvalitetnu bolničku uslugu za hitna stanja i zato funkcionisanje Trijažnog centra pruža dodatni kvalitet u radu sa pacijentima.

Novina u radu Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja je otvaranje Trijažnog centra. Od danas, svi pacijenti koji se jave na pregled na Odeljenje prvi kontakt će imati upravo sa zaposlenima u tom Centru. Tu će pacijenti biti kategorisani po hitnosti. Postoji pet redova hitnosti po najnovijem sistemu. Ovakav sistem će nam olakšati rad zbog velikog priliva pacijenata koji imamo,a smanjiće se i vreme čekanja”, dodala je dr Kristina Pejić v.d.načelnice Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

(S. P.)

 

Ostavite komentar

*

captcha *