Obuka o zaštiti žena koje su doživele nasilje

0
466

Obuka o načinu zaštite žena koje su doživele nasilje održaće se u Sremskoj Mitrovici 16. maja, sa početkom od 9 časova u prostorijama Centra za osnaživanje na adresi Rumski drum 65.

Pored Sremske Mitrovice, planirani programi treninga sa profesionalcima, sprovešće se i u sledećim mestima na teritoriji Vojvodine: Subotica, Sombor, Bač, Bačka Palanka, Bečej, Zrenjanin, Pančevo, Alibunar i Stara Pazova.

Projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini, faza II“ zajednički realizuju agencije Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost.

Ovaj projekat koji se sprovodi od 2016 godine, a koji podržava Vlada Švedske usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji.
Ovaj projekat ima za cilj da da doprinos integrisanoj službi za zaštitu žena i dece koja su preživela nasilje u porodici i partnerskim odnosima, kao i ženama iz ranjivih grupa (Romkinjama, ženama sa invaliditetom, ženama koje žive sa Hiv-om, ženama iz ruralnih oblasti), a koju pružaoci opštih i specijalizovanih usluga efikasno pružaju (policijski službenici, zaposleni u centrima za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama.)

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na osnovu razvijenih programa obuka organizuje treninge za rad sa ženama žrtvama nasilja iz marginalizovanih grupa i praćenje oblika nasilja koje navedeno u CHAVIO: proganjanje, seksualno nasilje, uključujući silovanje, prinudni brakovi i seksualno uznemiravanje. Pomenuti program obuka biće podneti na potvrđivanje Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Nakon dobijene potvrde, obuke će omogućavati stručnjacima iz centara za socijalni rad da dobiju bodove koji su potrebni za sticanje ili produžavanje licence za rad.

Nesumnjiv je značaj ovog tipa aktivnosti, kao i doprinos sveukupnoj posvećenosti prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama u AP Vojvodina, odnosno na teritoriji Republike Srbije.

Postupanje profesionalaca u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja obuhvata niz proceduralnih postupaka koji po svojoj prirodi imaju potrebu od neophodnih predznanja u razumevanju problematike nasilja nad ženama. Preciznim definisanjem šta je to nasilje, po čemu se ono razlikuje, koji su stereotipi i predrasude najčešće zastupljeni, kao i preciznom upotrebom pojma diskriminacija, povećava se osetljivost u prepoznavanju izvršenog nasilja, i zatim, adekvatnim sprovođenjem zakonskih normi, obaveznim trenutnim prekidanjem izvršavanja nasilja nad bilo kojom od ranjivih kategorija.

Krajnji cilj je društvo sa nultom tolerancijom prema nasilju, odnosno društvo bez nasilja.

(SMP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here