Rezultati laboratorijskih analiza vode sa arterskih česmi

1
2178

Rezultati laboratorijskih analiza uzoraka vode za piće sa arterskih česmi u mitrovačkoj opštini, u periodu mart – april 2018. godine (kliknuti na prikazanu tabelu).

NAPOMENE: 

*Povišena vrednost za mangan se dozvoljava 0,1mg/l, prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ br 42/98 I 44/99 u 20% neuzastopnih merenja na godišnjem nivou. Parametar miris spada u organoleptičke parametre koji mogu da izazovu primedbe potrošača. Gvožđe u vrednostima >0,3mg/l može da izazove primedbe potrošača usled promene boje vode, prilikom pranja veša. Amonijak u pronađenim koncentracijama ne utiče na zdravlje ljudi (nije organskog porekla). Dobijene vrednosti za parametre u višku označene sa * ne utiču negativno na zdravlje ljudi.

**Arsen u vrednostima>0,01mg/l nije dozvoljen u vodi za piće, pa takvu vodu ne treba koristi za upotrebu.

Na osnovu predhodnih laboratorijskih ispitivanja i rešenja sanitarnog inspektora na pojedinim objektima javnih česmi postaviće se obaveštenje VODA NIJE ZA PIĆE. Treba imati u vidu da pojedini nesavesni građani skidaju table sa predhodno postavljenim obaveštenjem, zbog toga je preporuka za potencijalne korisnike da se predhodno informišu o higijenskoj ispravnosti vode za piće, pre odlaska na javne česme.

Ukoliko se voda sa izvorišta nosi kući i kasnije koristi za konzumaciju OBAVEZNO je obezbediti higijenski bezbednu (čistu i dezinfikovanu) ambalažu, držati je u rashladnom uređaju (frižideru) i što pre iskoristiti.

Uzorkovanje i analiza kvaliteta vode sa arteških česmi se obavlja prema ugovoru sa JKP „Vodovod“ četiri puta godišnje. Sledeće ispitivanje će se obaviti do kraja juna meseca 2018. godine.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here