Sremci udišu najlošiji vazduh

0
1242

Vlada Srbije usvojila je 8. marta ove godine Uredbu kojom je utvrđena lista kategorija kvaliteta vazduha po zonama za navedenu godinu, gde vazduh koji udišu Sremci i Mačvani sa centrom u Sremskoj Mitrovici, spada u treću kategoriju kvaliteta vazduha.

Prema Zakonu o zaštiti vazduha, treća, odnosno najniža kategorija predstavlja prekomerno zagađen vazduh gde su prekoračene tolerantne vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija.

Prema uredbi, pored Sremske Mitrovice (sa okolinom), u treću kategoriju spadaju još i teritorije gradova Subotica, Kragujevac i Valjevo, kao i aglomeracije Beograd i Užice. Prema navedenom zakonu pojam “aglomeracija” označava zonu sa više od 250.000 stanovnika.

Ostale zone i aglomeracije utvrđene pomenutom uredbom spadaju u prvu kategoriju kvaliteta vazduha koja je utvrđena kao čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene granične vrednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here