Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


U štampariji KPZ Sremska Mitrovica uskoro će raditi 100 osuđenika na štampanju koverata, obrazaca i dostavnica


Ministar pravde Nikola Selaković obišao je renoviranu štampariju u okviru kompleksa Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici u kojoj zatvorenici proizvode sav kancelarijski materijal za pravosudne organe, a sudovi i javna tužilaštva u Srbiji imaju mogućnost da ga kupe ispod tržišne cene. Štamparija je nedavno dobila savremene mašine u čiju je kupovinu država uložila 6,5 miliona dinara i u njoj trenutno obavlja posao 30 ljudi, a uskoro će početi da radi u punom kapacitetu od 100 osuđenika.

Ministar pravde je naglasio da je izmenjeni Zakon o javnim nabavkama omogućio da naši pravosudni organi kupuju materijal od Kazneno-popravnog zavoda bez postupka javnih nabavki i ispod tržišne cene. U zatvoru će se tako štampati za sve sudove i sva javna tužilaštva pozivi, koverte, obrasci, dostavnice, omoti spisa i sve što je od štampanog materijala potrebno za rad pravosudnih organa, kazao je Selaković.

Prema njegovim rečima, dok je jedna stara mašina proizvodila 10.000 do 12.000 poziva dnevno, nova proizvodi više od 150.000. On je naglasio da se na ovaj način postižu ne samo uštede već i resocijalizacija zatvorenika. U tom zatvorskom kompleksu u toku je renoviranje zatvorske bolnice, a ministar je obišao i novi šesti paviljon kapaciteta 58 osoba.

zatvorKPZ Sremska Mitrovica poseduje i ergelu sa 36 konja lipicanera, krave, svinje, živinu, svoju mlekaru i pekaru.

U ovom zatvoru od oko 2.000 osuđenika koji služe kaznu, tri četvrtine su u zatvorenom – strogom zatvorskom režimu, a jedna u otvorenom, i to je jedini zatvor u Srbiji u kom kazne služe i stranci. U hotelu „Srem” zaposleno je 29 osuđenika koji služe kazne za lakša krivična dela, ili su pred kraj odsluženja kazni i procesa resocijalizacije.

Ovaj Kazneno-popravni zavod spada u ustanove opšteg tipa, a po stepenu obezbeđenja u zatvorene ustanove sa zatvorenim, poluotvorenim, otvorenim i odeljenjem za pritvor. Izgrađen je po naredbi austrougarskog cara Franje Josifa u periodu od 1895. do 1899.

Od završetka Prvog svetskog rata do 1941, zatvor je bio u sastavu kaznenog sistema Kraljevine Jugoslavije, a od završetka Drugog svetskog rata do danas je u sistemu izvršenja krivičnih sankcija SFRJ, odnosno Republike Srbije. U sastavu Kazneno-popravnog zavoda funkcioniše i hotel „Moravica” u Sokobanji, u kome radi 12 osuđenika.

Tanjug

Ostavite komentar

*

captcha *