Home Tags Investicije

Tag: investicije

Fabrika nudli otvara novi pogon

Nepalska kompanija CG Corp Global je, posle samo četiri meseca od otvaranja svoje fabrike nudli "Wai Wai” u Rumi, proširila pogon i otvorila novu...

RUMA: Nove kotlarnice za gas

U Op­šti­ni Ru­ma ove go­di­ne planiraju početak re­kon­struk­ci­je si­ste­ma cen­tral­nog gre­ja­nja, jer u ko­tlar­ni­ce ni­je ula­ga­no de­ce­ni­ja­ma. "Ra­do­vi ne­će bi­ti br­zo za­vr­še­ni, jer ne­što što...

Nove investicije u Sremu: GASIFIKACIJA LETENKE i prečišćavanje otpadnih voda duž...

Pokrajinska vlada je utvrdila predlog prostornog plana infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica - Jazak -"Letenka", koja će obuhvatiti više katastarskih opština u opštinama Beočin,...

Četiri kompanije otvaraju svoje pogone u Mitrovici

Četiri kompanije, tri strane i jedna domaća, ove godine završavaju proizvodne pogone u Sremskoj Mitrovici, a u njima bi posao trebalo da nađe više...

RUMA: Sve teže do novih radnika – pogoni i po selima!

Najbolji pokazatelj da je rumska opština počela upošljavati veliki broj svojih građana, pa i radnika iz drugih opština, jeste u periodu međusmene u Industrijskoj...

Tri miliona evra investicije u zasad jabuka

Ćerka jedne tursko-nemačke kompanije i domaće firme „Yaylafiliz” u naredne tri godine uložiće tri miliona evra u zasad jabuka i proizvodnju čipsa od ovog...

ZAINTERESOVANI? Investitori otvaraju nova radna mesta

Kinesko-danska kompanija za proizvodnju memorijske pene Healthcare Europe, koja već dve godine posluje u Industrijskoj zoni u Rumi, sledećeg meseca započeće izgradnju još jednog...

Industrijske zone Mitrovice – MAMAC za investitore

  Prodajom dve parcele u industrijskoj zoni ''Jezero'', koju je oglasio grad Sremska Mitrovica, ostaće raspoloživo svega deset hektara, za koje se već interesuju novi...