Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Svedoci smo veoma visokih temperatura vazduha na kojima je ne samo teško boraviti, već i raditi, što je prilika da podsetimo poslodavce na obaveze u vezi omogućavanja rada koji neć--nastavak--
Nova Odluka o gradskim pijacama u Sremskoj Mitrovici definiše nadležnosti i upravljanja gradskom pijacom, kao i mere koje se preduzimaju ukoliko se ne poštuju naznačene odredbe. Ka--nastavak--