Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Manje od tri godine nakon psotavljanja reciklažnih ostrva za separaciju otpada na 32 lokacije u gradu, i dodelom plavih kanti za PET ambalažu i papir u 1000 domaćinstava, mitrovačk--nastavak--