Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Nova Odluka o gradskim pijacama u Sremskoj Mitrovici definiše nadležnosti i upravljanja gradskom pijacom, kao i mere koje se preduzimaju ukoliko se ne poštuju naznačene odredbe. Ka--nastavak--
Manje od tri godine nakon psotavljanja reciklažnih ostrva za separaciju otpada na 32 lokacije u gradu, i dodelom plavih kanti za PET ambalažu i papir u 1000 domaćinstava, mitrovačk--nastavak--