среда, децембар 12, 2018
Home Tags Koridor

Tag: koridor

Da li je važniji stadion u Beogradu od puta Novi Sad...

Povodom Javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene putnog koridora Novi Sad – Ruma – Šabac, u Rumi je...

Osvetljenje na tri drumska prelaza preko pruge

Infrastruktura železnice Srbije saopštila je da je u protekla dva meseca postavila osvetljenje na tri putna prelaza obezbeđenih savremenom automatskom opremom, na najfrekventnijim deonicama...

Prednosti „Sremskog koridora“ umesto skupog tunela kroz Frušku goru

U petak objavljeni članak http://mitrovica.info/postoji-li-bolje-resenje-umesto-tunela-kroz-frusku-goru/ čiji je autor Du­ša­n Mi­ni­ć, van­red­ni pro­fe­so­r Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta, izazvao je veliki broj komentara naših čitalaca. Isti tekst prenet je sa sajta...

Postoji li BOLJE REŠENJE umesto tunela kroz Frušku goru?

Već ne­ko­li­ko me­se­ci se vr­ti vir­tu­el­ni sni­mak (Ju­tjub) Fru­ško­gor­skog ko­ri­do­ra. On bi tre­ba­lo da bu­de sa­vre­me­ni auto-put ko­ji će po­ve­za­ti Ru­mu (auto-put Be­o­grad–Šid) sa...

Mađarska zainteresovana za gradnju tunela kroz Frušku goru

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto potvrdio je da postoji interesovanje mađarskih kompanija za izgradnju Fruškogorskog koridora. Sijarto je to potvrdio u razgovoru...

NOVAC NIJE PROBLEM! Na leto počinje izgradnja tunela kroz Frušku goru

U prvoj polovini ove godine počinje dugoočekivana izgradnja drumskog tunela kroz Frušku goru u okviru saobraćajnice Ruma - Novi Sad. Ova saobraćajnica povezaće obilaznicu oko...