Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


DO­BI­LI ĆER­KU: Pe­jić Mi­lan i Vi­šnja – Ru­ma, Bo­žić Jo­vi­ca i Bo­ža­na – Ru­ma, Pe­tro­vić Vla­di­mir i Sta­ni­sla­va – Čal­ma, Vla­jić Ma­ne i Ma­ri­na – Srem­ska Mi­tro­vi­--nastavak--
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je preporuku o smanjenju matičnih područja, čiji je rok za realizaciju kraj ove godine, a primena počinje od 1. januara 2017--nastavak--
Grad Sremska Mitrovica postao je jedan od gradova učesnika na projektu „Bebo, dobro došla na svet“ koji realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Sušt--nastavak--