Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


DO­BI­LI ĆER­KU: Mi­lo­van­če­vić Sa­ša i Kri­sti­na – Za­sa­vi­ca, Drob­njak Bra­ni­slav i Dra­ga­na – Ku­ku­jev­ci, Pa­lač­ko­vić De­jan i Bra­ni­sla­va – Srem­ska Mi­tro­vi­ca, --nastavak--
DO­BI­LI ĆER­KU: Pe­jić Mi­lan i Vi­šnja – Ru­ma, Bo­žić Jo­vi­ca i Bo­ža­na – Ru­ma, Pe­tro­vić Vla­di­mir i Sta­ni­sla­va – Čal­ma, Vla­jić Ma­ne i Ma­ri­na – Srem­ska Mi­tro­vi­--nastavak--
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je preporuku o smanjenju matičnih područja, čiji je rok za realizaciju kraj ove godine, a primena počinje od 1. januara 2017--nastavak--