Dobro došli na Sremskomitrovački portal
logo


Koliko je samo reči potrošeno u obznanjivanje svih nepravdi učinjenih u ime pravde, u institucijama sistema koje bi, tu pravdu, trebalo da štite? Koliko je ljudskih života i sudbin--nastavak--
U Pre­kr­šaj­nom sudu u Srem­skoj Mitro­vi­ci u uto­rak, 25. okto­bra odr­ža­no je prvo roči­šte povo­dom pokre­ta­nja pre­kr­šaj­nog postup­ka od stra­ne Mini­star­stva unu­tra­šn--nastavak--
Mileni Gudurić iz Iriga zbog računa za odnošenje smeća mitrovački sud umanjio platu. Diskoteka nije radila u vreme za koje vlasnicu terete komunalci Irižanka Milena Gudurić našla s--nastavak--
Katica Jojić iz Kuzmina započela štrajk glađu ispred suda u Sremskoj Mitrovici. Posle smrti brata, priznala bratanicu, koja sada prodaje kuću, a Katica nema gde Katica Jojić (64) i--nastavak--