U maju UPIS DECE u vrtić! SPISAK NEOPHODNIH DOKUMENATA

0
796

Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport obaveštava roditelje da UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU POČINJE 03. maja 2018. godine i traje do 31.maja 2018. godine.

UPIS ĆE SE ODVIJATI:

– U OBJEKTU „ZVEZDICA“ ZA PODRUČJE GRADA SREMSKA MITROVICA, U INTERVALU OD 08 DO 14 ČASOVA, SVAKIM RADNIM DANOM.

– U OBJEKTU „LANE“ U MAČVANSKOJ MITROVICI, U INTERVALU OD 11 DO 13 ČASOVA, SVAKIM RADNIM DANOM.

-U OBJEKTU „ČUPERAK“ U LAĆARKU, U INTERVALU OD 11 DO 13 ČASOVA, SVAKIM RADNIM DANOM.

ZA UPIS JE POTREBNO PRILOŽITI SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

• FOTOKOPIJU IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (I ORGINAL NA UVID),
• ZDRAVSTVENU KNJIŽICU DETETA (NA UVID),
• LIČNU KARTU RODITELJA (NA UVID),
• REŠENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DA PORODICA PRIMA SOCIJALNU POMOĆ ILI POTVRDA DA PORODICA OSTVARUJE NEKI OBLIK SOCIJALNE ZAŠTITE,
• POTVRDU ILI REŠENJE DA JE DETE BEZ RODITELJSKOG STARANJA SMEŠTENO U HRANITELJSKU PORODICU,
• FOTOKOPIJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ( I ORGINAL NA UVID) ZA SVU DECU KAO DOKAZ DA JE DETE III ILI IV PO REDU ROĐENJA U PORODICI,
• ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU MIŠLJENJE INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE,ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU, ILI LEKARSKU DOKUMENTACIJU,
• ZA DECU IZ PORODICA GDE JE DRUGO DETE TEŠKO OBOLELO ILI SA SMETNJAMA U PSIHOFIZIČKOM RASTU I RAZVOJU DOSTAVITI MIŠLJENJE INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU ILI LEKARSKU DOKUMENTACIJU,
• ZA SAMOHRANE RODITELJE UMRLICU BRAČNOG DRUGA ILI IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, PRAVOSNAŽNO SUDSKO REŠENJE O SAMOSTALNOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA,
• ZA RATNE VOJNE INVALIDE REŠENJA O POTVRĐIVANJU STATUSA RATNOG VOJNOG INVALIDA,
• ZA STUDENTE, POTVRDA O STATUSU REDOVNOG STUDENTA,
• ZA IZBEGLA I PROGNANA LICA, POTVRDA O STATUSU RASELJENOG ILI PROGNANOG LICA,
• POTVRDE O ZAPOSLENOSTI RODITELJA.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here