U SUSRET POČETKU RADOVA: Usvojena trasa auto puta Novi Sad – Ruma – Šabac

1
12352
Ilustracija

Nakon što je krajem aprila u Pekingu potpisan Protokol o saradnji između Srbije i Kine na izgradnji Fruškogorskog koridora, Vlada je krajem prošlog meseca usvojila izmene Uredbe o Prostornom planu područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Novi Sad – Ruma – Šabac i Šabac – Loznica.

Izmene uredbe objavljene su sutradan u “Službenom glasniku” da bi stupile na snagu proteklog vikenda. 

Ukupna površina samog prostornog plana obuhvata 1.114,75 kvadratnih kilometara, a vezana je za osam katastarskih područja, koja se nalaze u delovima Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Iriga, Rume, Sremske Mitrovice, Šapca, Bogatića i Loznice.

U izmenjenoj uredbi sada su katastarski brojevi parcela koje su cele ili delimično zahvaćene Fruškogorskim koridorom, a svi koji su zainteresovani, mogu tekst tog dokumenta naći na sajtu Vlade, ili u “Službenom glasniku” od 31. maja.  Istovremeno se navodi i da će konačna regulaciona linija višetračnog puta, kao i konačan spisak parcela za eksproprijaciju biti definisani nakon izrade i konačnog usvajanja tehničke dokumentacije, kada će biti precizno date i parcele atarskih puteva kao poljoprivrednog zemljišta. 

Ključni građevinski objekat saobraćajnice Novi Sad – Ruma biće dvocevni tunel kroz Frušku goru, koji će, svojom dužinom od 3,5 kilometra biti najduži tunel u Srbiji. Fruškogorski koridor će imati četiri kolovozne trake širine po 3,5 metra, ali uprkos tome svrstava se u brze saobraćajnice, a ne u autoputeve jer neće imati zaustavne trake. 

Saobraćajnica će se prostirati od Kaćke petlje na putu Novi Sad – Zrenjanin, a s autoputem E-75 će se ukrštati kod benzinske pumpe “Minut”. Koridor s novom saobraćajnicom dalje će voditi prema Dunavu, zatim preko Fruške gore do autoputa Beograd–Zagreb. Brza saobraćajnica će na sremsku stranu preći preko novog mosta koji treba da se izgradi kod crkve na Tekijama, dalje će voditi prema Bukovcu preko tunela ispod Fruške gore.

Tunel će ići prema petlji za Vrdnik, potom će nastaviti ka Rumi.

Izgradnja autoputa Novi Sad – Ruma će biti podeljena u četiri faze. Prva je Ruma – ulaz u tunel kroz Frušku goru, druga je izgradnja tunela dugog 17 kilometara, treća faza je izgradnja izlaza iz tunela do petlje na Mišeluku i četvrta obilaznica oko Petrovaradina. Delovi teritorije za koje je predviđena izrada urbanističkog plana obuhvataju, kao i do sada, administrativno područje grada Novog Sada, deonica Šabac – Loznica komplekse namenjene pratećim putnim sadržajima, za građevinska područja uz državne puteve prvog reda, na teritoriji opštine Irig, na delu trase severno od naselja Irig, a pre ulaska u tunel, dodato je novim izmenama, za planiranu kružnu raskrsnicu, koja će povezati planirani opštinski put za Vrdnik s državnim putem Ruma – Novi Sad. 

Fruškogorski koridor će povezati Koridor 10 i Koridor 4 i stvoriti najkraću vezu između Bosne i Rumunije.

Najvažniji značaj koridora Novi Sad – Ruma s tunelom je taj što će se konačno rešiti ogroman problem prolaska teretnih vozila preko Fruške gore i kroz Irig, kuda prolazi najprometnija saobraćajnica u Srbiji s dnevnim prosekom prolazaka od 10.000 do 12.000 vozila. Izgradnja te saobraćajnice je veoma važna, posebno za građane Iriga, kroz čiji centar prolaze teški kamioni i druga vozila.  Procenjuje se da bi izgradnja Fruškogorskog koridora trebalo da košta više od 100 miliona evra.

U novoj Vladinoj uredbi, kada je reč o deonici vezanoj za podnožje Fruške gore –  Irig, stoji da su, nakon izlaska iz tunela, sagledane mogućnosti uvođenja površinske raskrsnice oko Vrdnika, radi povezivanja s planiranim opštinskim putem, koji treba da poboljša vezu s banjskoturističkim naseljem.

Ističe se da bi put potom došao ispred Iriga, gde sa zapadne strane obilazi mesto i priključuje se na raskrsnicu postojećih državnih puteva. Uredbom je rešeno da će na tom mestu biti izgrađena denivelisana raskrsnica, odnosno petlja “Vrdnik”.  Što se tiče deonice Irig – autoput E-70, koristi se postojeći put s poprečnim profilom sa četiri trake, uz dodatne dve servisne saobraćajnice širine pet metara, da bi oranice bile nesmetano opsluživane, bez direktnog priključenja na brzu saobraćajnicu.  

Izmenom Generalnog projekta preko Idejnog projekta u zoni Rume, koridor novog puta pomera se na istok, ka Žarkovcu i Staroj Pazovi. U zoni Rume planira se i izgradnja raskrsnica – na početku “tradicionalni ulaz – kod krila”, a kružna raskrsnica na kraju deonice. Od denivelacije sa železničkom prugom – odnosno od novoizgrađenog mosta preko pruge, paralelnog s postojećim, trasa se većim delom vodi u okviru postojećeg koridora, s manjim delom koji je van trase postojećeg puta.

Duž te deonice planirane su obostrane servisne saobraćajnice, s odgovarajućim brojem prolaza ispod trase državnog puta. Samim tim, koridor obilazi Rumu planiranom obilaznicom i dolazi do auto-puta E-70 i preko postojeće denivelisane raskrsnice prelazi autoput, stoji u Uredbi Vlade Srbije.

(Dnevnik)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here