BOSUTSKE ŠUME: Neiskorišćeno bogatstvo nadohvat ruke!

1
2305

Šume oko reke Bosut prostiru se na 16.000 hektara i obuhvataju kompleks nizijskih hrastovih šuma na području sliva ove reke sa pritokama, između Jamene, Morovića, Višnjićeva i Sremske Rače. Jedan su od dva stroga rezervata prirode u Vojvodini.

Bosutske šume svakako predstavljaju izuzetnu prirodnu lepotu šidske opštine, a uz ekosistemske usluge koje pružaju, mogu doprineti ekonomskom razvoju lokalnih seoskih zajednica.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izradio je studiju o Bosutskim šumama uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, sa cilјem prepoznavanja potreba korisnika i uvođenja integralnog upravlјanja.

Bosutske šume u nekim delovima imaju čak odlike nizijskih prašuma. Pronađene su biljne vrste za koje se smatralo da su izumrle još pre 50 godina, a trenutno u šumama obitava čak 156 vrsta ptica. Poseban značaj Bosutskih šuma šidska opština je uvidela pre četiri godine, kada se izlila Sava kod Jamene“, rekao je Nikola Stojnić, ornitolog.

“Bosutske šume su i nadaleko poznato lovište koje je pretrpelo veliku štetu tokom poplava. Gubitke lovne divljači JP “Vojvodinašume” delimično je nadomestilo puštanjem 34 jelena, putem projekta forestflow. Povećanje broja divljači, tzv. osvežavanje krvi, popravlja genetski potencijal divljači ali i otvara mogućnost razvoja posrnulog lovnog turizma”, kazao je Alen Kiš, stručni saradnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Bosutske šume su najveći kompleks lužnjačkih šuma u Evropi, izuzetno značajne zbog proizvodnje drveta, odbrane od poplava, uzgoja svinja žiropašom i velikog broja životinjskih i biljnih vrsta, od kojih zajednica može izvući mnoštvo koristi.

Lokalna zajednica može da otvori nova radna mesta i da zaradi – potrebno je samo malo truda i dobre volje kod nadležnih.

 

(S. B.)

 

1 COMMENT

  1. GIZ, čuveni perači para. Integralno (multifunkcionalno) upravljanje (gazdovanje) Bosutskim šumama primenjuje se od 1980 god. Šume su prostorno diferencirane prema prioritetnim funkcijama socio-ekonomskog, zaštitnog i biodiverzitetskog karaktera. Osim toga, posebne prirodne vrednosti i retkosti zaštićene su režimom zaštite 1. stepena, koji isključuje bilo kakvu ljudsku aktivnost, osim edukativne i to uz dozvolu nadležnih institucija. Ove šume su fitocenološki, strukturno i proizvodno jedne od najbolje proučenih šuma u Srbiji, pa ne vidim šta je to GIZ radio, do oprao još malo para u Srbiji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here