Danas se održava 15. sednica gradske skupštine

0
428

U Gradskoj kući se danas, sa početkom od 10 časova, održava 15. sednica skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Za 15. sednicu predložene su sledeće tačke dnevnog reda:

1. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE REGIONALNE DEPONIJE „SREM-MAČVA“ U SREMSKOJ MITROVICI,

2. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKE ZONE U BEŠENOVAČKOM PRNJAVORU, GRAD SREMSKA MITROVICA,

3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA I  SAHRANJIVANJU,

4. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,

5. PREDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,

6. PRVA IZMENA I DOPUNA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

7. ODLUKA NADZORNOG ODBORA JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA O PODIZANJU KREDITA,

8. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA OSTVARIVANJA VASPITNO OBRAZOVNOG RADA I DRUGIH AKTIVNOSTI U PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA ZA RADNU 2020/2021.GODINU,

9. GODIŠNJI PLAN RADA PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA ZA RADNU 2021/2022.GODINU,

10. DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA SA DRUGOM IZMENOM FINANSIJSKOG PLANA PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

11. IZMENA I DOPUNA PROGRAMA RADA I PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

12. IZMENA PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

13. KRATKOROČNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE KVALITETA VAZDUHA ZA TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA,

14. PREDLOG REŠENJA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA U K.O.BOSUT,

15. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE, PRENOSOM PRAVA JAVNE SVOJINE SA REPUBLIKE SRBIJE NA GRAD SREMSKA MITROVICA,

16. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, U UL.ARSENIJA ČARNOJEVIĆA U SREMSKOJ MITROVICI,

17. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE UZ NAKNADU,

18. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU,

19. IZBORI I IMENOVANJA.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here