Danas se održava 24. sednica mitrovačke gradske Skupštine

0
537

Na osnovu člana 43. Statuta grada Sremska Mitrovica i člana 102. Poslovnika o radu Skupštine grada Sremska Mitrovica, za danas je sazvana 24. sednica gradske skupštine.

Sednica Skupštine grada će se održati u sali I Gradske kuće, sa početkom u 10,00 časova. Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRALNOG BLOKA SA PARKOM U NASELJU ČALMA, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA OSNOVNE ŠKOLE „SLOBODAN BAJIĆ PAJA“ U SREMSKOJ MITROVICI,
 3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNOG PARKA NOĆAJ 1 I NOĆAJ 2,
 4. PREDLOG ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA U VIDU ENERGETSKIH VAUČERA KOJE IZDAJE GRAD SREMSKA MITROVICA,
 5. PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2022.GODINU,
 6. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2022.GODINI,
 7. PREDLOG IZMENA PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 8. PREDLOG ZAKLJUČKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI,
 9. PREDLOG ZAKLJUČKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI,
 10. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 11. IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA I PRVA IZMENA FINANSIJSKOG PLANA PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 12. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA NA KOJA SE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.2022.-30.06.2022. GODINE I TO ZA:
  -JKP „VODOVOD“
  -JKP „KOMUNALIJE“
  -JP „SREM GAS“
  -JKP „TOPLIFIKACIJA“
  -JP „URBANIZAM“
  -DOO „SIRMIJUM PUT“
  -DOO „GRADSKO STANOVANJE“
 13. PREDLOG REŠENJA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU IZ SVOJINE KUKIĆ ĐORĐA I ŠAVIJA NATAŠE IZ SREMSKE MITROVICE,
 14. PREDLOG REŠENJA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA U K.O.ČALMA,
 15. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA, JAVNIM NADMETANJEM U K.O.SREMSKA MITROVICA,
 16. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA I ZASTAVE GRADA SREMSKA MITROVICA SAVEZU UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 17. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA SREMSKA MITROVICA SAVEZU UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 18. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA SREMSKA MITROVICA FEJSBUK STRANICI „SREMSKA MITROVICA IZGUBLJENO I NAĐENO“,
 19. PRESTANAK MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA NATAŠI ZEC ,
 20. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2022.GODINU,
 21. PREDLOG TREĆE DOPUNE I IZMENE PROGRAMA ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA,
 22. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP REGIONALNA DEPONIJA„SREM MAČVA“ ŠABAC ZA PERIOD 01.01.-30.06.2022.GODINE.
 23. DRUGE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA JKP „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU.
 24. IZBORI I IMENOVANJA.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here