Danas VIII sednica mitrovačke gradske Skupštine: DNEVNI RED

0
646

Danas će se u Gradskoj kući održati 8. sednica skupštine Grada Sremska Mitrovica, na kojoj će se naći sledeće tačke dnevnog reda:

  1. PRESTANAK I POTVRĐIVANJE MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA,

2. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA STAMBENOG NASELJA „ALEJA“ SREMSKA MITROVICA,

3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA TRAFO STANICE „SREMSKA MITROVICA 2“ NA MANĐELOŠKOM PUTU U SREMSKOJ MITROVICI,

4. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020.GODINU,

5. PREDLOG DRUGE DOPUNE I IZMENE PROGRAMA ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA,

6. PREDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

7. PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU SREMSKA

MITROVICA ZA PERIOD OD 2021-2025.GODINE,

8. PREDLOG PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA I

GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ZA 2021.GODINU,

9. PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA

„SIRMIJUM PUT“ DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

10. PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA SA PRVOM IZMENOM

FINANSIJSKOG PLANA PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA ZA

2021.GODINU,

 11. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I

REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH

PREDUZEĆA, DRUŠTVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA NA

KOJE SE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ

GRAD SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2020.GODINE.

12. IZBORI I IMENOVANJA.

Ovde možete slušati SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here