Izmenom poslovnika, mitrovačka skupština se otvara prema civilnom društvu

0
482

Na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica održanoj u petak, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine. Izmene su podrazumevale nove odredbe kojima se omogućuje da se na sednicu stalnog radnog tela obavezno poziva predstavnik predlagača, kao i obrađivača akta koji se na sednici razmatra. Takođe, Radno telo može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Radnog tela u raspravi o određenim pitanjima iz nadležnosti radnog tela.

Isto tako, Skupštinski odbor može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Odbora u raspravi o određenim pitanjima iz oblasti i zaštite životne sredine.

Predložene izmene povećavaju transparentnost i otvorenost rada Skupštine grada Sremska Mitrovica za sve pitanja u njenoj nadležnosti, a pogotovo za pitanja zaštite životne sredine za koje su građani i stručna javnost najviše zainteresovani. Navedenim izmena se praktično omogućuje neposredno učešće i prisustvo građana i organizacija civilnog društva u radu lokalnog parlamenta, i to oko njegovih najvažnijih odluka.

Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice, povodom navednih izmena Poslovnika dao je sledeću izjavu: „Ove izmene rezultat su, između ostalog, učešća Grada Sremska Mitrovica u projektu ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije. Radi se o programu koji podržava zajedničke inicijative lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Grad Sremska Mitrovica u ovom projektu sarađuje sa udruženjem „Regionalne inicijative Srema“ iz Rume. Cilj ovog projekta odnosi se upravo na jačanje vidljivosti i kapaciteta “zelenih” i ostalih udruženja građana od interesa u regionu Srema za zagovaranje, učešće, i monitoring u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine, i politike održivog razvoja zajednice. Ovo prvenstveno iz razloga što su teme životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena od krucijalnog značaja i direktno utiču na kvalitet života svih građana u lokalnoj zajednici, pa tako i u našem gradu. Sa druge strane, projekat ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG podstiče unapređenje modela rada lokalnih skupština i operativnih struktura u gradu u cilju veće zastupljenosti predstavnika organizacija civilnog društva i javnosti u donošenju odluka, propisa i projekata koji se tiču zaštite životne sredinei održivog razvoja.Građani, naime, imaju pravo na administraciju koja se ponaša u skladu sa principima dobre i transparentne uprave i koja je inkluzivna za javnost“.

Predsednik Skupštine grada, Vladimir Pavlović, smatra da je današnjim izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine učinjen značajan korak u unapređenju rada lokalnog parlamenta i njegovoj otvorenosti za građane, civilni sektor i stručnu javnost, i to oko najvažnijih pitanja, kao što je zaštita životne sredine.

„Na ovaj način, gradska skupština svrstava se u retke lokalne institucije u Srbiji koje su donele ovakve odluke u cilju transparentnosti svog rada. Sada nam sleduje neposredna primena ovih dopuna u Poslovniku. To će podrazumevati i određene obuke odbornika o načinu donošenja odluka u oblasti životne sredine, saradnje sa građanima u procesu usvajanja projekata, pre svega zaštite životne sredine i sl. Zadovoljstvo mi je da je Skupština grada dala svoj doprinos projektu koji finansirašvajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije“ – istakao je Pavlović.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here