MOROVIĆ: Otkaz za bračni par nastavnika, direktorka TVRDI da je sve po zakonu

0
8055

Bračni par nastavnika iz Morovića kod Šida, sa dvoje male dece, ostao je bez posla u mesnoj Osnovnoj školi “Filip Višnjić”. Supruga, istoričar, dobila je, kako navode, otkaz u aprilu tokom vanrednog stanja, prilikom povratka sa porodiljskog odsustva. Potom ugovor nije produžen ni njenom suprugu, diplomiranom informatičaru koji je u školi šest godina predavao matematiku. Protiv direktorke su podneli tužbe.

Supruga i ja sa dvoje male dece ostali smo bez posla. Bili smo nastavnici u školi u Moroviću. Na moje mesto nastavnika matematike, koju sam u ovoj školi predavao šest godina, zaposlena je devojka sa gimnazijom. Na mesto moje supruge zaposlen je nastavnik koji ju je menjao dok je bila na porodiljskom odsustvu”, započinje svoju priču Dejan Čavić.

Supruga je, kaže, bez posla ostala u sred vanrednojkada joj je na Uskrs, u nedelju 19. aprila 2020. isteklo porodiljsko bolovanje.

 “Dobila je otkaz iako je bilo vanredno stanje, iako je škola dobila dopis od Ministarstva prosvete gde se navodi da je obavezna da zaposlenima na određeno vreme produži ugovor, osim ako nije reč o zameni. A ona je radila od decembra 2014. godine, sa punim fondom časova, na upražnjenom mestu nastavnika istorije koji je prethodno otišao u penziju”, navodi Čavić. 

On podseća da je zbog državnih mera štednje proteklih godina bilo zabranjeno zapošljavanje za stalno i u školama i u drugim institucijama koje su na budžetu.

“Direktorka je zamerila da vreme provedeno na porodiljskom nije vreme provedeno u prosveti, pa joj ugovor nije obnovljen. U protekle dve i po godine je rodila dvoje dece”, navodi Dejan Čavić.

Žalili su se, kaže, i ministru prosvete, i pokrajinskom sekretarijatu, i prosvetnoj inspekciji u Šidu. Odgovora nema.

Kolegi koji je menjao suprugu ugovor je isticao 27. aprila 2020, a mojoj supruzi 19. aprila 2020. Pa, kako je moguće da nekome ko je na zameni ugovor traje duže?”, pita Dejan Čavić i dodaje da njegovoj supruzi ugovor nije produžen, a da je na njeno mesto došao upravo nastavnik koji ju je menjao, sa manje staža.

Oboje su protiv direktorke podneli tužbe. Supruga dve, on – jednu.

Supruga je podnela dve tužbe. Jednu za nezakonit otkaz za vreme vanrednog stanja, dok je druga obaranje konkursa – jer nije sproveden kako treba. A jedini razlog što moja supruga više ne radi u školi je što je rodila dvoje dece. Drugi razlog ne postoji”, tvrdi Čavić.

On je direktorku tužio za – mobing.

Inače, na čelu Osnovne škole “Filip Višnjić” u Moroviću je Gordana Lero, u statusu vd direktora. Čavić navodi da je na tu poziciju došla 27. januara ove godine, i tvrdi da od prosvetnog inspektora ima naređenje da se konkurs za direktora mora raspisati najkasnije do – 15. septembra.

 “Terala me je sa sednice, dva puta mi je slala policiju na kuću bez razloga. Protiv mene je povela i disciplinski postupak, za tešku povredu radne obaveze. Napisala je da sam joj ja pretio da ću je odrobijati, ali je to netačno. Imam šest svedoka koji su posvedočili da o tome uopšte nije bilo reči u zbornici”, rekao je Čavić.

Na rešenje tog disciplinskog postupka, za koji kazne mogu biti novčane, ili suspenzija, ili otkaz – čekao je četiri meseca.

Rešenje da se postupak obustavlja su mi dali kad sam dobio otkaz. Niko ne može da nadoknadi stres koji smo imali od marta do sada, u porodici mi se dešavao haos. Ako si me okrivila za težu povredu radne obaveze ili me oslobodi krivice, ili me kazni – zašto obustavljaš postupak. To je smešno”, navodi Dejan Čavić.

U nameri da dobijemo i drugu stranu priče u vezi sa konkretnim bivšim nastavnicima škole “Filip Višnjić” u Moroviću, kontaktirali smo i vd direktorku škole Gordanu Lero i od nje, pismenim putem, dobili sledeći odgovor:

Milica Čavić, nastavnica istorije, poslednji ugovor o radu sa OŠ ‘Filip Višnjić’ u Moroviću zasnovala je 1. septembra 2018. godine na određeno vreme bez konkursa do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31. avgusta 2019. godine, saglasno članu 155. stav 3. tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Isti ugovor istekao je 31. avgusta 2019. godine kada je tadašnji direktor škole Goran Grgić sa zaposlenom potpisao Aneks ugovora o radu. U skladu sa članom 187. stav 1. Zakona o radu radni odnos Milici Čavić produžen je do isteka prava na korišćenje prava na odsustvo.

Dakle, Milici Čavić ugovor o radu istekao je još 31. avgusta 2019. godine, nakon čega je ona i dalje uživala posebnu zaštitu na osnovu člana 187. stav 1. Zakona o radu. Kako je posebna zaštita prestala da važi 19. aprila 2020. godine, škola više nije imala nikakvih obaveza prema Milici Čavić. Napominjem da se radi o isteku ugovora na određeno vreme zasnovanog bez konkursa, a nikako otkazu.

Prosvetna inspekcija je po zahtevu Milice Čavić pokrenula vanredni terenski inspekcijski nadzor OŠ ‘Filip Višnjić’ i o tome sačinila Zapisnik (br. 614-22-2/IV-06) kojim je konstatovala da prava Milice Čavić nisu povređena, a primerak Zapisnika uručen je i njoj od strane prosvetnog inspektora.

Dalje, konkurs za radno mesto nastavnika istorije raspisan je, u skladu sa Zaključkom komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, posl. br. 51 broj: 112-689/2020. i objavljen je u publikaciji ‘Poslovi’ Nacionalne službe za zapošljavanje od 18. marta 2020. godine i produžen 27. maja 2020. godine, pošto je prethodno postupanje po konkursu obustavljeno zbog uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu člana 154. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i člana 122. Statuta OŠ ‘Filip Višnjić’ Morović i Odluke o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme br. 89/20 od 24. februara 2020. godine imenovana je Konkursna komisija za prijem u radni odnos na neodređeno vreme na radno mesto nastavnik istorije.

Komisija je utvrdila da su za navedeni konkurs dokumentaciju podnela dva kandidata, da su obe prijave potpune i blagovremene i uputila oba kandidata na obaveznu psihološku procenu kandidata u Nacionalnu službu za zapošljavanje, Filijala Sremska Mitrovica.

Po dobijenim rezultatima procene sa oba kandidata Komisija je obavila usmeni razgovor i odlučila da u radni odnos na neodređeno vreme bude primljen drugi kandidat.

Milica Čavić je, preko svog zakonskog zastupnika, u zakonskom roku podnela žalbu na ovakvu odluku komisije v.d. direktoru škole, koja je odbijena.

Prilikom izbora kandidata Komisija je vodila računa o najboljem interesu škole, uvažavajući radni staž kandidata kao jedno od merila, ali nikako jedino. Izabrani kandidat je, pored ostalog, student doktorskih studija, autor monografije, više originalnih naučnih radova objavljivanih u zemlji i inostranstvu, autor i realizator programa obuke nastavnika od nacionalnog značaja, učesnik i koordinator različitih projekata…

Pored toga, tokom usmenog razgovora članovi Komisije utvrdili su da ovaj kandidat poseduje veći stepen razvijenosti kompetencija neophodnih za rad u školi.”  – piše u odgovoru koji je dotavila direktorka škole Gordana Lero.  

(Danijela Ilić Krasić / Nova)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here