Na Obedskoj bari obeležen Dan planete zemlje

0
249

Protekle sedmice obeležen je, već tradicionalno, Dan planete Zemlje (22. april).

Danas, svesni sve alarmantnije situacije, prvenstveno prouzrokovans industrijalizacijom, ljudi se sve više vraćaju prirodi, osnivajući mnogobrojna udruženja i organizacije sa ciljem da informišu pojedince o značaju čistije i zdravije planete.Često zaboravimo da smo i mi deo prirode, da zagađujemo vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo, i koja nije neograničen resurs, da je sve što činimo uzrok i posledica stanja u kojem se danas nalazimo.

Kako bi dali svoj mali doprinos, Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola grada Sremska Mitrovica, uz podršku grada i Gradske uprave za obrazovanje, a u saradnji sa JP „Vojvodina šume”, juče je u SRP „Obedska bara” obeležila taj dan održavanjem radionica od strane Svetske fondacije za prirodu.

Osnovni cilj radionica je bio podizanje svesti kod dece o načinu na koji možemo i trebamo da čuvamo našu životnu sredinu. S tim u vezi, članovi WWF fondacije su održali predavanja, podelivši decu u grupe, te je svako od njih imalo svoj zadatak, odnosno prezentaciju – kako nastaju meandri, kako sačuvati ugrožene biljne i životinjske vrste, kako upravljati i zaštititi ugroženo područje, kako postići harmoniju sa prirodom…

Obedska bara je specijalni rezervat prirode, pod posebnim je režimom zaštite kao područje od izuzetnog značaja za floru i faunu, te samim tim i najadekvatnije mesto u kome deca imaju direktan kontakt sa prirodom. Zbog svojih osobenosti je baš ona izabrana za održavanje radionica i obeležavanje ovog bitnog dana.

Samo na odgovoran način možemo da sačuvamo planetu Zemlju i za buduće generacije koje dolaze, jer danas ako delujemo lokalno i malo, sutra ćemo to pretvoriti u globalno i veliko.

(SMP)

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here