Najava 23. sednice mitrovačke gradske skupštine

0
632

Sednica mitrovačke gradske Skupštine, 23. po redu, održaće se danas u velikoj sali gradske kuće, sa početkom od 10 časova.

Za 29. sednicu skupštine Grada Sremska Mitrovica predložen je sledeći dnevni red:

1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU,

2. PREDLOG IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU,

3. STATUT PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA,

4. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2021. GODINU KOJU JE DONEO NADZORNI ODBOR JKP „SREM – MAČVA“ ŠABAC,

5. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP  „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA,

6. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA,

7. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP „TOPLIFIKACIJA“ SREMSKA MITROVICA,

8. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA,

9. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE URBANIZMA „URBANIZAM“ SREMSKA MITROVICA,

10. PREDLOG REŠENJA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U PRIVATNOJ SVOJINI SUVLASNIKA KOČIĆ JAGODE, KOČIĆ ZORANA, KOČIĆ ILIJE I KOČIĆ SPASOJA IZ SREMSKE MITROVICE U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, BEZ NAKNADE.

11. PREDLOG ODLUKE O MREŽI PREDŠKOLSKE USTANOVE „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA,

12. ODLUKA NADZORNOG ODBORA JP „SREM- GAS“ SREMSKA MITROVICA O PROMOTIVNOJ CENI PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA STAMBENIH JEDINICA U VIŠESPRATNIM OBJEKTIMA U STAMBENOM NASELJU „MATIJA HUĐI“ IZGRADNJOM GRUPNOG PRIKLJUČKA,

13. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. – 30.06.2022. GODINE,

14. PREDLOG REŠENJA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKANDU IZ PRIVATNE SVOJINE VUJIĆ MARIJANE I FABRI PERSE IZ SREMSKE MITROVICE,

15. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, KATASTARSKE PARCELE BROJ 2796/1 K.O. SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU,

16. IZBORI I IMENOVANJA

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here