Najava 24. sednice Skupštine opštine Ruma: DNEVNI RED!

0
838

U utorak, 5. jula, sa početkom od 10 časova, u maloj sali Kulturnog centra „Brana Crnčević“, održaće se 24. sednica Skupštine opštine Ruma.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma
 3. Predlog Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Ruma
 4. Predlog Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanju potvrde o smrti na teritoriji opštine Ruma
 5. Predlog Odluke o javnim parkiralištima i parkiranju
 6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o zelenim površinama Opštine Ruma
 7. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Opštine Ruma
 8. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg Programa poslovanja JP „Komunalac“u Rumi za 2022. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP „Komunalac“ Rumi za 2022. godinu, po osnovu
  subvencija SKUPŠTINA OPŠTINE RUMA
 10. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije turističko-rekreativnog kompleksa „Jezero Borkovac“
 11. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju odbrambene linije na levoj obali Save kod Klenka
 12. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 13. Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Ruma u postupku javnog nadmetanja – JNA 190, Ruma
 14. Predlog Rešenja o formiranju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Ruma u postupku javnog nadmetanja – JNA 190, Ruma
 15. Predlog Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, koji se finansiraju iz budžeta Opštine Ruma
 16. Izbori i imenovanja

Predlog dnevnog reda potpisao je Predsednik Skupštine opštine Ruma Stevan Kovačević.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here