Najava 28. sednice mitrovačke gradske skupštine

0
469

U sredu, 12. aprila, u Gradskoj kući, održaće se 28. sednica skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Za 28. sednicu skupštine grada predložen je sledeći dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI PLANA RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 2022-2030.GODINE,
 2. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE TURISTIČKE ZONE U BEŠENOVAČKOM PRNjAVORU, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE „RAŠINA KOLIBA“ U K.O.SALAŠ NOĆAJSKI, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNOG PARKA NOĆAJ 1 I NOĆAJ 2, SNAGE 75 MW U K.O.NOĆAJ I K.O.SALAŠ NOĆAJSKI, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 5. PREDLOG PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 2023-2025.GODINE,
 6. PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANjA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ZA 2023.GODINU,
 7. PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „TOPLIFIKACIJA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2023. GODINU,
 8. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA
  ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA A ČIJI JE JEDINI OSNOVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022.GODINE (IV KVARTAL
  2022.GODINE),
 9. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI NA OSNOVU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ ŠABAC, ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022.GODINE (IV KVARTAL 2022.GODINE),
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ JP „URBANIZAM“ SREMSKA MITROVICA ZA 2022. GODINU,
 11. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 12. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKIH UPRAVA ZA 2022.GODINU I TO:
  -GU ZA BUDžET I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
  -GU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  -GU ZA POLjOPRIVREDU
  -GU ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
  -GU ZA KULTURU I SPORT
  -GU ZAURBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANjE I IZGRADNjU OBJEKATA
  -GU ZA OBRAZOVANjE
 13. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 14. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA PRAVA KORIŠĆENjA MESNE ZAJEDNICE DIVOŠ NA OBJEKTIMA SAGRAĐENIM NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 6027 I 6029 K.O.DIVOŠ,
 15. PREDLOG REŠENjA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU U K.O.VELIKI RADINCI,
 16. RAZREŠENjE I IZBOR ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA,
 17. IZBORI I IMENOVANjA.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here