Najava 9. sednice mitrovačke gradske skupštine

0
363

Danas se, sa početkom od 10 časova, održava 9. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica. Sednica će se održati u velikoj sali Gradske kuće o za nju je predložen sledeći dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE PROŠIRENJA
  GROBLJA U NASELJENOM MESTU ŠIŠATOVAC U K.O.LEŽIMIR,
 2. PREDLOG PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE
  POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA
  ZA 2021.GODINU,
 3. PREDLOG PROGRAMA KOMASACIJE ZA K.O.DIVOŠ,
 4. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENJU KOMASACIJE U K.O. DIVOŠ,
 5. PREDLOG ODLUKE O NAČELIMA KOMASACIJE U K.O.DIVOŠ,
 6. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJANJU SPOMEN PLOČE PALIM VOJNICIMA
  KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U APRILSKOM RATU,
 7. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJANJU SPOMEN BISTE ADOLFU SVATOPLUKU
  OSVALDU,
 8. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA
  2020.GODINU,
 9. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKIH UPRAVA ZA 2020.GODINU I TO:
 • GU ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE I IMOVINU,
 • GU ZA BUDŽET I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ,
 • GU ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE,
 • GU ZA OBRAZOVANJE,
 • GU ZA POLJOPRIVREDU,
 • GU ZA KULTURU I SPORT,
 • GU ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU OBJEKATA,
 • GU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,
 1. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020.GODINU BUDŽETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI
  KULTURE,SPORTA I TURIZMA,
 2. IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020.GODINU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“
  SREMSKA MITROVICA,
 3. REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA PRAVA KORIŠĆENJA JP DIREKCIJE
  ZA IZGRADNJU GRADA-OPŠTINA SM I JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE,
  KOMUNALNE DELATNOSTI I PUTEVE OPŠTINE SREMSKA MITROVICA,
 4. ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U
  JAVNU SVOJINU I OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE
  NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE SA REPUBLIKOM SRBIJOM,
  BEZ NAKNADE,
 5. ZAHTEV ZA SAGLASNOST NA PRAVILNIK O RADU JKP „VODOVOD“ SREMSKA
  MITROVICA,
 6. IZBORI I IMENOVANJA

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here