VOZNI RED gradskog i prigradskog autobuskog saobraćaja

0
884

 

PRIGRADSKE LINIJE:

Sremska Mitrovica –Laćarak – Martinci – Kuzmin – Bosut – Sremska Rača

Polazak:
Radni dan –  04:35;06:45;10:30;13:10;15:30;19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 04:35; 10:30; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 04:35; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  05:35; 07:45; 11:30; 14:10; 16:30; 20:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:35; 11:30; 16:30; 20:10;
Nedelja i praznici – 05:35; 16:30; 20:10;

Sremska Mitrovica – Mačvanska Mitrovica – Salaš Noćajski – Noćaj – Radenković

Polazak:
Radni dan –  5:30; 06:45; 11:20; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 5:30; 11:20; 15:30; 17:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 5:30; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:15; 07:15; 11:50; 13:50; 16:05; 19:45;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:15; 12:00; 16:05; 18:30; 19:45;
Nedelja i praznici – 06:15; 16:05; 19:45;

Sremska Mitrovica – Laćarak – Divoš – Stara Bingula

Polazak:
Radni dan –  05:15; 06:45; 10:55; 13:10; 15:15; 19:10; 20:40;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:15; 06:45; 10:55; 15:15; 19:10; 20:40;
Nedelja i praznici – 05:15; 15:15; 20:40;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:30;11:50; 14:05, 16:15;20:00; 21:15;
Subota i radni dani u julu i avgustu –06:00; 07:25; 11:50; 16:15; 20:00; 21:15;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:15; 21:15;

Sremska Mitrovica –Veliki Radinci – Bešenovo – Bešenovački Prnjavor

Polazak:
Radni dan –  04:50; 06:45; 11:15; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 04:50; 06:45; 13:10; 19:10;
Nedelja i praznici – 04:50; 13:10; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  05:50; 07:25; 12:05; 13:50; 17:00; 20:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:50; 07:25; 13:50; 20:10;
Nedelja i praznici – 05:50; 13:50; 20:10;

Sremska Mitrovica – Veliki Radinci – Šuljam – Grgurevci

Polazak:
Radni dan –  05:00;11:15; 13:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:00; 13:10; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:00; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  05:50; 12:00; 14:15;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:50; 14:15; 20:00;
Nedelja i praznici – 05:50; 20:00;

Sremska Mitrovica – Veliki Radinci – Grgurevci – Šuljam

Polazak:
Radni dan – 06:45; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 07:15; 15:30;
Nedelja i praznici – 07:15; 15:30;

Povratak:
Radni dan –  07:30; 16:15; 20:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 08:15; 16:15;
Nedelja i praznici – 08:15; 16:15;

Sremska Mitrovica – Jarak

Polazak:
Radni dan –  05:20; 06:30; 09:30; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:20; 09:30; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:20; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:10; 12:00; 14:00; 16:15; 20:20;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:00; 12:00; 16:15; 20:20;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:15; 20:20;

Sremska Mitrovica – Mačvanska Mitrovica – Zasavica – Ravnje

Polazak:
Radni dan –  05:20; 06:45; 10:30; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu –05:10; 10:30; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:10; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:25; 11:35; 14:00; 16:10; 19:50;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:00; 11:35; 16:10; 19:50;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:10; 19:50;

Sremska Mitrovica – Manđelos – Ležimir – Šišatovac – Ležimir

Polazak:
Radni dan –  05:10; 07:00; 10:55; 13:20; 15:30; 19:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu –06:30; 13:20; 15:30; 19:00;
Nedelja i praznici – 05:10; 15:30; 19:00;

Povratak:
Radni dan –  06:00; 07:45; 11:50; 14:05; 16:15; 20:15;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 07:15; 14:05; 16:15; 19:45;
Nedelja i praznici – 06:00; 16:15; 19:45;

Sremska Mitrovica – Šašinci

Polazak:
Radni dan –  05:20; 06:30; 10:45; 13:10; 15:30; 19:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:20; 10:45; 15:30; 19:10;
Nedelja i praznici – 05:20; 15:30; 19:10;

Povratak:
Radni dan –  06:15; 07:20; 12:10; 14:10; 16:25; 20:30;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 06:15; 12:10; 16:25; 20:30;
Nedelja i praznici – 06:15; 16:25; 20:30;

vozni-redGRADSKE LINIJE:

Laćarak – Blok B

Autobuska stajališta:
Krilo–okretnica; Dositejeva 2; Partizanska 2; Cerska; Centar 2; Radnička; Vašarište; Novo Naselje 2; Bela Ruža 2; Komunalije 2; Crvena česma 2; Lipa 2; Stari most 2; Dispanzer na Savi; Arhiv Srema; SŠ Nikola Tesla; Lovac; Pošta; Kralja petra I 2; Matije Huđi 2; Autobuska stanica; Žitopromet 2; Blok B 3; Blok B  – okretnica;

Polazak:
Radni dan –  05:00; 6:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00             ; 08:30; 09:00; 09:30         ; 10:00   ; 11:00   ; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 17:00; 17:30; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:30;  06:30;  07:30; 08:30 ; 09:30   ; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30;16:30;17:30;18:30;19:30; 20:30; 21:30; 22:30;
Nedelja i praznici – 05:30; 06:30; 07:30; 09:30; 11:30; 13:30; 15:30; 16:30; 18:30; 20:30; 22:30;

Autobuska stajališta:
Blok B – okretnica; Blok B 1; Blok B 2; Žitopromet 1; Železnička stanica;  Matije Huđi 1; KraljaPetra I 3; Crkva svetog Dimitrija; Stari most 1; Lipa 1; Crvena česma 1; Komunalije 1; Bela Ruža 1; Novo Naselje 1; Pobeda; Sremska; Centar 1; Fruškogorska; Partizanska; Dostitejeva 1; Krilo – okretnica;

Povratak:
Radni dan –  05:30; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00    ; 10:30   ; 11:30   ; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:30; 18:00; 18:30;      19:30;    20:30; 22:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 05:00; 6:00;              07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00;
Nedelja i praznici – 05:00; 6:00; 07:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00 ; 18:00; 20:00; 22:00;

Laćarak – Mala Bosna

Autobuska stajališta:
Radinački put – crkva; Radinački put – kanal 2; Blok B 3; Železnička stanica; Matije Huđi 1;
Kralja Petra I 3; Katolička crkva; SŠ Nikola Tesla; Crkva svetog Dimitrija; Stari most 1; Lipa 1;
Crvena česma 1; Komunalije 1; Bela Ruža 1; Novo Naselje 1; Agro Seme 1; Niska 1; Niska 2;
Niska 3; Niska 4; Niska 5; Niska 6; Dostitejeva 1; Krilo – okretnica;

Polazak:
Radni dan –  04:40; 05:40; 06:40; 07:40; 11:40; 12:40; 14:40; 15:40; 18:40; 19:40;
Subota i radni dani u julu i avgustu – 04:40; 05:40; 06:40; 07:40; 10:40; 12:40; 15:40; 16:40; 19:40;
Nedelja i praznici –  05:40; 06:40; 07:40; 11:40; 12:40; 19:35;

Autobuska stajališta:
Krilo – okretnica; Dositejeva 2; Niska 7; Niska 8; Niska 9; Niska 10; Niska 11; Niska 12; Agro Seme 2; Novo Naselje 2; Bela Ruža 2; Komunalije 2; Crvena česma 2; Lipa 2; Stari most 2; Dispanzer na Savi; Arhiv Srema; SŠ Nikola Tesla; Lovac; Pošta; Kralja petra I 2; Matije Huđi 2;
Autobuska stanica; Petra Preradovića; Radinački put – kanal 1; Radinački put – crkva;

Povratak:
Radni dan –  05:10; 06:10; 07:10; 08:10; 12:10; 13:10; 15:10; 16:10; 19:10; 20:10;
Subota i radni dani u julu i avgustu –  05:10;06:10; 07:10; 10:10; 12:10; 15:10; 16:10; 19:10; 20:10;
Nedelja i praznici –  06:10; 07:10; 08:10; 12:10; 13:10; 20:10;

Kuper – Novo Groblje

Autobuska stajališta:
Kuper 1 – okretnica; KPD; Elektrovojvodina 2; Ticanova bar I; Radinački put I; Branka Ćopića UL; Blok B; Žitopromet; Železnička stanica; Matije Huđi 1; SDK; SC Pinki; Kamenita ćuprija 1; Vojvode Stepe 5; Palanka 1; Rumska malta 1; Eton 1; Hidrogradnja 1; Novo groblje-okretnica;

Polazak:
Radni dan –  05:00; 06:00; 07:00; 08:00; 12:00; 14:00; 15:00; 18:00; 20:00; 21:00;
Subota i radni dani u julu i avgustu –  05:00; 06:00; 08:00; 12:00; 14:00; 15:00; 18:00;21:00; 22:00;
Nedelja i praznici –  05:00; 08:00; 12:00; 14:00; 22:00;

Autobuska stajališta:
Novo Groblje – okretnica; Hidrogradnja 2; Eton 2; Rumska malta 2; Palanka 2; Irinejeva; Kamenita ćuprija 2; Okružni sud; Kralja Petra I 2; Matije Huđi 2; Autobuska stanica; Žitopromet; Petra Preradovića kružna; Radinački put-kanal 1; Naselje Radinački put 2; Ticanova bara 2; Elektrovojvodina; KPD; Kuper 2-okretnica;

Povratak:
Radni dan –  05:30; 06:30; 07:30; 08:30; 12:30; 14:30; 15:30; 18:30; 20:30; 21:30;
Subota i radni dani u julu i avgustu –  05:30; 06:30; 08:30; 12:30; 14:30; 15:30; 18:30; 21:30; 22:30;
Nedelja i praznici –  05:30; 08:30; 12:30; 14:30; 22:30;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here