Održan „Dan polja strnih žita“

0
363

Na oglednoj parceli u blizini sela Čalma održan je Dan polja strnih žita i herbicidnih ogleda. Ovu manifestaciju tradicionalno organizuje Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica uz podršku lokalne samouprave.

Posle obilaska oglednih polja, opšti je zaključak da ova godina, sudeći po vremenskim prilikama, za sada ne ide na ruku poljoprivrednicima. Ipak, stručnjaci su, uzevši u obzir promenljivo vreme, ocenili ogledna polja kao solidna jer se usevi polako oporavljaju posle nepogoda.

„Veoma bitna stvar koju poljoprivredne službe rade su ogledi, gde poljoprivredni proizvođači mogu da vide koji su to optimalni uslovi za gajenje pojedinih kultura i kako struka može da im pomogne da i oni imaju ovakve prinose. Ovde je još jedna novina što nije samo Dan polja, nego i niz događaja, vezanih za zaštitu zemljišta i vazduha, uopšte zaštitu životne sredine. Moram da kažem da je ovo jedina služba koja, za sada, radi kalibraciju opreme za prskanje što je veoma bitno. Nadam se da će sve poljoprivredne stručne službe početi to da rade i da će biti na usluzi poljoprivrednicima i u oblasti zaštite životne sredine,” rekao je Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede tokom obilaska.

Iz godine u godinu, kako se klima menja, menjaju se i uslovi za proizvodnju, pa se samim tim moraju prilagođavati i postupci u radu, kako bi se postigli maksimalni rezultati na njivama. Tu značajnu ulogu ima Poljoprivredna stručna služba, naglasio je i Vladimir Nastović, v. d. načelnika mitrovačke Gradske uprave za poljoprivredu.

Na ovoj manifestaciji po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či mo­gli su da se upoznaju sa novim sortama strnih žita, da vide kakvi se prinosi očekuju, kako bi se lak­še opre­de­li koje kulture da seju. Takođe mogli su videti i efek­te her­bi­cida, preprata za uzgoj ovih biljnih kultura. Konačne rezultate, nakon žetve služba će obraditi i objaviti kako bi  svi zainteresovani mogli da na osnovu toga planiraju dalju proizvodnju.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here