POKRAJINSKI KONKURS – SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE

0
592

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 
raspisao je

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019.GODINE

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje 
postavljanje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: 
opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka 
sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za 
pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća, u 
cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u 
iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce 
prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo 
registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene 
nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog 
lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po 
ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih 
troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i 
ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, 
bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih 
troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu 
vrednost (PDV).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 
21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost 
prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od 
tog iznosa. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po 
konkursu za jednu vrstu proizvodnje.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih 
sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži 
Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi 
činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2019. godine.

Tekst konkursa,  Pravilnik i Obrazac prijave:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21964

Poljoprivrednici sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, administrativno tehničku pomoć i više informacija o konkursu mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, na adresi Svetog Dimitrija br.6 (zgrada DDOR osiguranja) ili putem telefona 610-573.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here