Posredovanjem do škole bez nasilja: POSTANITE MEDIJATOR – PRIJAVITE SE!

0
446

Prvi septembar, kao prvi dan škole predstavlja početak nove školske godine i vreme kada učenici ponovo kreću u školu. To je pravi trenutak za učenje i druženje dece, jer polaze u onu ,,staru“ školu, koja nije virtuelna.

Značajno je edukovati najmlađe školarce o prednostima mirnog rešavanja nesporazuma, vršnjačkog neslaganja, eventualno konflikta. Škola je okruženje gde treba deca da se osjećaju najsigurnije! Upravo su to mesta gde se moraju jačati školske službe kroz stalne edukacije i rad sa decom u najpogodnijem obliku a to je – oblik neprestalnog informisanja. Okolnosti savremenog načina života su nažalost uticale da roditelji nisu u mogućnosti da daju sve odgovore svojoj deci, tako da je i njima potrebna velika podrška“, rekla je posrednik, Violeta Stamenković, dipl.pravnik.

Posredovanje, odnosno medijaciju ne treba vezivati za nasilje, već kao dobar alat za konfliktne situacije nastale među decom, nastavnicima i roditeljima, koje se mogu rešavati kroz medijaciju.

Neki oblik medijacije je i krenuo koz škole i prepoznaje se kroz različite predmete u školi, recimo kod predmeta Građanskog vaspitanja. Tu se mladi međuostalog uče o kulturi i lepom ponašanju i upoznaju kako da preventivno deluju na pojave sukoba u školi, ali i uče kako međusobno da rešavaju nastao vršnjački konflikt. Postoje i projekti koji su se sprovodili na ovu temu, ali na žalost, kada prestane projekat, prestane i kontinuitet edukacija ili se kasnije zasniva na eventualnoj ličnoj angažovanosti učitelja i razrednih starešina ili same škole“ ističe gospođa Stamenković.

„Značajno je istaći da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, a u cilju prevencije i zaštite dece od nasilja i diskriminacije u školama, objaviolo na svom zvaničnom sajtu video obuku Primena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Ova video obuka je namenjena svim zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, što ukazuje na aktivan uticaj Ministarstva putem edukacie.“objašnjava ona.

Ali na tome se ne treba zaustaviti. Decu u školama moramo iznova i stalno da učimo i naučimo dobroj komunikaciji. Cilj same školske medijacije je izbegavanje svađe, nesporazume i čuvanje dobrih odnosa sa drugom decom. Treba posmatrati medijaciju, kao sredstvo preventivnog delovanja na pojave na sve sukobe, ali i sukobe u školi, To je veštin ovladavanja dobrom tehnikom u rešavanju nastalih problema.

Da li ste i Vi spremni da postanete posrednik, odnosno medijator?

Prilika za to je obuka koju sprovodi Fakultet političkih nauka Beograd, od 13. do 17. septembra 2021. godine, u trajanju od 5 dana. Sve dodatne informacije vezano za dobijanje licence posrednik koju izdaje, nakon sprovedene obuke ministarstvo pravde RS, možete dobiti preko e-mail adrese: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.

Violeta Stamenković*

*diplomirana pravnica i ovlašćeno lice od strane Fakulteta političkih nauka Beograd

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here