Postanite posrednik u potrošačkom sporu preko online obuke: PRIJAVITE SE!

0
530

Kako otkriva Violeta Stamenković, diplomirani pravnik i licencirani medijator, inače posrednik na zvaničnoj listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, početkom marta organizovaće se obuka za građane koji žele da postanu medijatori.

Ona se aktivno zalaže da što više zainteresovanih građana sa visokom stručnom spremom prođu obuku i postanu  posrednik, odnosno medijator,  jer je to dobra prilika da se dobiju znanja od strane prestižnog fakulteta  u Beograd,  i to  online od 4. do 8. marta ove godine.  Radnim danom od 16-20 a vikendom od 10-14 časova.

Svu zainteresovani mogu, nakon obuke, postati aktivno lice u vansudskom  rešavanju sporova, rešavati razne problema od porodičbih, finansijskih,do potrošaćkih kojin su sada izuzetno aktuelni donošenjem novog zakona.

Sve informacije se mogu dobiti na mejl: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com 

 “Veoma je značajno da  stalno informišemo sugrađane o pravima i načinu rešavanja njihovih problema uopšte, a u ovom sličaju o pravima potrošača kada nastane problem, tj. spor.” kaže Stamenković.

Potrošački spor je svaki spor koji proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca, na koji se primenjuju posebna pravila parničnog postupka (Zakona o parničnom postupku; ZPP).

Drugi uslov da bi se spor smatrao potrošačkim je reklamacija potrošača,  uložena  u zakonskom predviđenom  roku za reklamaciju potrošača.Znamo da garancija obavezuje trgovca bez obzira na njenu formu, odnosno na to da li je data u pisanom obliku ili usmenim putem, putem reklame ili na bilo koji drugi način.

Reklamacija  je zahtev koji potrošač neposredno upućuje trgovcu radi otklanjanja nesaobraznosti robe ili usluge, radi ostvarivanja prava iz garancije, zbog pogrešno obračunate cene ili radi otklanjanja drugih nedostataka za koje je odgovoran trgovac.

Trgovac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija (Knjiga reklamacija) i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača, izda potrošaču pisanu potvrdu o prijemu reklamacije ili da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije ako je podne-ta na taj način. Rok za rešavanje reklamacije je najduže osam dana od njenog prijema.

Bez obzira na odgovor  trgovca na reklamaciju koji  može biti pozitivan ili negativan,  to su dva osnovna uslova koji mora da se ispune da bi se mogao pokrenuti potrošački spor putem vansudskog poravnanja. Treba napraviti razliku između sudskog i vansudskog rešavanje potrošačkih  sporova da bi naši građani imali pravu predstavu šta je posredovanje u potrošačkom sporu.

U potrošačkom sporu se ne plaća sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara.

Kada je posredovanje, tj. medijacija kao vansudsko rešavanje spora  postupak je još brži od sudskog i ima prednosti za trgovca. Telo koje sprovodi vansudsko rešavanje spora je dužno da sve podatke tokom postupka čuva kao tajnu. To je ključni moment da trgovci vide prednost za sebe jer ne  gube svoju reputaciju niti urušavaju svoj imidz, jer  sudske presude se objavljuju u javnosti i što dovodi  do negativne reklame trgovcu.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here