Pripreme za prvo zapošljavanje ROMA i DRUGIH RANJIVIH GRUPA

0
681

Pripremne aktivnosti za prvo zapošljavanje Roma i drugih ranjivih grupa teku uredno na projektu „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života“.

Grad Sremska Mitrovica, u saradnji sa projektnim partnerima, je u poslednjih nekoliko meseci pripremao teren za sprovođenje prvih radnih angažovanja na projektu „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života“ koji se implementira kroz program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ – Inicijativa za inkluziju 3, Nemačke razvojne saradnje – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Pripremne aktivnosti su pre svega podrazumevale podizanje kapaciteta i veština ciljne grupe kroz obuku za pisanje biznis planova kao i obuku za šivenje. Paralelno sa tim, grad Sremska Mitrovica je nabavio potrebni repromaterijal i mašine za šivenje koje će u kasnijoj fazi projekta biti dodeljene najuspešnijim polaznicima obuke.

U toku je ocenjivanje biznis planova pri čemu će 5 najuspešnijih biti odabrano za finansiranje. Takođe, u toku je i nabavka postrojenja za reciklažu tekstila koje će biti smešteno u prostorijama firme „Spildpro„. U kasnijim fazama projekta, nabavka postrojenja će omogućiti zaposlenje 15 teško zapošljivih lica.

Ovim projektom, podržava se otvaranje tkz. „zelenih radnih mesta“ kroz primenu održivih inovativnih modela socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije i konačno, ispunjenje ciljeva Zelene agende za Zapadni Balkan čija je potpisnica i Republika Srbija.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here