Reforma lokalnih ustanova kroz finansijsko upravljanje i kontrolu

0
531

Regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“ održana je u mitrovačkoj Gradskoj kući. Događaj je održan u okviru Projekta Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2.

Projekat RELOF2 u saradnji saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija razvio je Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava (IKBS) na lokalnom nivou, koji je predstavljen na konferenciji. Uz Vodič je kreiran i alat za izradu dokumentacione osnove sistema FUK koji u velikoj meri automatizuje proces i olakšava rad na uspostavljanju samog sistema.

Uspostavljanje finsijskog upravljanja i kontrole kod svih korisnika javnih sredstava je deo reforme javnih finansija. Njen cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole.

Uspostavljanje IFKJ je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava Republike Srbije i preduslov za zatvaranje poglavlja 32 – finansijski nadzor, pri pristupanju EU. Ovu zakonsku obavezu, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih, kao korisnici javnih sredstava, imaju i indirektni budžetski korisnici.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here