Savska voda mikrobiološki bezbedna za kupanje

1
2022

JKP „Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje. Analiza savske vode je izvršena dana 24. juna 2020. godine i to na tačkama uzorkovanja: Reka Sava – Mala plaža, Reka Sava – Početak plaže, Reka Sava – „Dispanzer”.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na lokalitetima Mala plaža i Početak plaže ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Na lokalitetu Dispanzer – NE ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, usled mikrobiološke neispravnosti.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece (u plićaku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne kupati se 2 – 3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

Mole se sugrađani da se u toku boravka na plaži pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

(SMP)

1 COMMENT

  1. E ubedili su me. Ono kamp naselje ispod sremovog igrališta izbacuje fekalije na 50 m od plaže, a oni nam pričaju o mikrobiološkoj ispravnosti vode. A, šta je s hemijskom ispravnošću … ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here