Seminar o novim propisima u javnom sektoru

0
549

Stručni seminar namenjen pravnim licima odnosno finansijskim i računovodstvenim službama u okviru njih, koje posluju u Sremskom regionu, biće održan u petak, 6. decembra, u sali Gradske kuće, Svetog Dimitrija 13, u Sremskoj Mitrovici. Početak seminara je u 10.30 časova.

Predavači:

Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravnik u javnom sektoru”

Marko Jekić, odgovorni urednik stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravnik u javnom sektoru”

Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravnik u javnom sektoru”.

Od tema izdvajamo:

NOVINE I AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU

Izmene propisa od značaja za javni sektor

Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u javnom sektoru

Popis imovine i obaveza za 2019. godinu

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Početak primene zakona i prelazni režim

Izuzeci od primene zakona i pragovi do kojih se zakon ne primenjuje

Komunikacija i oglasi u postupku javne nabavke

Specifičnosti primene propisa kojima se uređuju javne nabavke prilikom organizovanja i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzija

OBRAČUN PLATA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Parametri za obračun plate i drugih primanja u 2020. godini

Obračun naknade plate na teret RFZO

Obaveza dokumentovanja troškova prevoza

Isplata naknade učenicima i studentima za učenje kroz rad – dualno obrazovanje

Izmene propisa koji utiču na obračun plata

Kome je savetovanje namenjeno?

Savetovanje je namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijano osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i ostalim korisnicima javnih sredstava – direktorima, rukovodiocima i zaposlenima službama finansija i računovodstva, opštim i pravnim službama i svim drugim učesnicima u redovnom godišnjem popisu za 2019. godinu, u sprovođenju postupaka javnih nabavki, obračunu plata i ostalim pravno-ekonomskim poslovima.

(SMP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here