Spisak novih linija javnog gradskog prevoza

0
2808

S obzirom da je početkom ovog meseca startovao novi sistem gradskog prevoza, građani još uvek nisu u potpunosti upućeni u broj i raspored novih linija gradskog prevoza.

img_20160901_093336Kako je naglasio načelnik gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Miroslav Jovanović ,reč je o veoma kompleksnom sistemu, gde je obaveza prevoznika samo usluga prevoza, a sve ostalo je u nadležnosti grada.

Najvažniji segmenti novog sistema su da je prevoz sada građanima dostupniji, da je broj polazaka veći, imamo nov način upravljanja i organizacije, uveden je zonski tarifni sistem, a zadržana je i politika subvencionisanog prevoza, čime smo građanima, odnosni svim putnicima omogućili bolji i kvalitetniji način prevoza, sa povoljnijim cenama i novim zonama, rekao je načelnik Jovanović.

Godišnja kilometraža za ceo sistem javnog prevoza ukupno je povećana za 55 odsto, što znači da je građanima za jednu polovinu dostupniji prevoz nego ranije.

PrintUvedene su, pored  već postojeće ( Laćarak – Blok B) i dve nove linije:

Laćarak – Mala Bosna (ova linija prolazi kroz Nisku ulicu u Laćarku kako bi se smanjilo pešačenje do stajališta u ovom delu Laćarka)

Kuper – Novo groblje (linija povezuje dve industrijske zone i ukršta se sa ostalim gradskim linijama kod bivšeg SDK-a, gde će se vršiti razmena putnika. U industrijskim zonama radi više stotina radnika, tako da je uz novi tarifni sistem potencijal ove linije izuzetno veliki).

Prilikom analize prigradske mreže linija, nisu uočene potrebe za izmenom trase postojećih linija, ali je uočena smanjena vremenska pristupačnost, što je korigovano novim redom vožnje, uz povećan broj saobraćanja autobusa. Ukupan broj polazaka na linijama u oba smera je povećan u novom redu vožnje za 37 odsto, što znači da će za jednu trećinu autobusi češće da saobraćaju nego pre, objasnio je načelnik gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Miroslav Jovanović.

Spisak autobuskih stajališta po novom sistemu javnog gradskog saobraćaja:

 GRAD SREMSKA MITROVICA:

1. „BLOK B 1 – OKRETNICA“, ul. Josifa Rajačića bb;
2. „BLOK B 2 – KRUŽNA RASKRSNICA“, ul. Draginje Nikšić kod br. 81;
3. „BLOK B 3“, ul. Josifa Rajačića kod broja 2;
4. „BLOK B 4-BS“, ul. Božice Stojšić kod broja 3;
5. „BLOK B III- NT 1“ , ul. Nikole Tesle kod broja 1;
6. „BLOK B III- NT 2“, ul. Nikole Tesle kod broja 37;
7. „BLOK B III- NT 3“, ul. Nikole Tesle kod broja 71;
8. „ŽITOPROMET 1“, ul. Draginje Nikšić kod broja 31;
9. „ŽITOPROMET 2“, ul. Draginje Nikšić kod broja 24;
10. „ŽELEZNIČKA STANICA“, ul. Železnička kod broja bb;
11. „AUTOBUSKA STANICA“, ul. Draginje Nikšić kod broja 2;
12. „MATIJE HUĐI 1“, ul. Kralja Petra I, kod broja87;
13. „MATIJE HUĐI 2“, ul. Kralja Petra I, kod broja 96;
14. „KRALjA PETRA I 3“– SDK“, ul. Kralja Petra I, kod broja 45;
15. „KRALjA PETRA I 2“, ul. KraljaPetra I, kodbroja 46;
16. „STARI ŠOR 4“, ul. Starišorkodbroja 83;
17. „KRALjA PETRA I 1 – POŠTA“, ul. Kralja Petra I, kod broja 4;
18. „CENTAR – CRKVA SV. DIMITRIJA“, Trg Ćire Milekića bb;
19. „STARI MOST 1“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja 2;
20. „STARI MOST 2“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja  1;
21. „LIPA 1“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja  50;
22. „LIPA 2“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja bb;
23. „CRVENA ČESMA 1“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja 120;
24. „CRVENA ČESMA 2“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja 35;
25. „KOMUNALIJE – MAŠINSKA BAZA 1“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja bb;
26. „KOMUNALIJE – MAŠINSKA BAZA 2“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja 75;
27. „DISPANZER NA SAVI“, ul. Promenada kod broja bb;
28. „ARHIV SREMA“, ul. V. Karadžića kod broja 6;
29. „LOVAC“, ul. Svetog Dimitrija kod broja 29;
30. „KATOLIČKA CRKVA“, ul. Svetog Dimitrija kod broja 14;
31. “SŠ NIKOLA TESLA“ 1, ul. Zmaj Jovina kod broja 18;
32. “SŠ NIKOLA TESLA“ 2, ul. Zmaj Jovina kod broja 19;
33. „STARI ŠOR 1 – BOLNICA“, ul. Stari šor kod broja 70;
34. „STARI ŠOR 2 – SDKI“, ul. Stari šor kod broja 106;
35. „STARI ŠOR 3 – PALATA PRAVDE“, ul. Stari šor kod broja 123;
36. „SPORTSKI CENTAR“, ul. A. Čarnojevića kod broja 2;
37. „KAMENITA ĆUPRIJA 1“, ul. A. Čarnojevića kod broja 36;
38. „KAMENITA ĆUPRIJA 2“, ul. A. Čarnojevića kod broja 41;
39. „NASELjE 25. MAJ 1“, ul. Palanka kod broja 65;
40. „NASELjE 25. MAJ 2“, ul. Palanka kod broja 68;
41. „RUMSKA MALTA 1“, ul. Palanka kod broja bb;
42. „RUMSKA MALTA 2“, ul. Palanka kod broja 139;
43.“KUPER 1-OKRETNICA, ul. D. Davidovića kod bb;
44.“KUPER 2-OKRETNICA, ul. D. Davidovića kod bb;
45.“KPD 1“, ul. Fruškogorska bb;
46.“KPD 2“, ul. Fruškogorska bb;
47.“ELEKTROVOJVODINA 1“, ul. Fruškogorska kod broja 82;
48.“ELEKTROVOJVODINA 2“, ul. Fruškogorska kod broja 71;
49. „ELEKTROVOJVODINA 3“, ul. dr Milana Kostića br. bb;
50.“ELEKTROVOJVODINA 4“, ul. Dr. Milana Kostića br. Bb;
51.“FRUŠKOGORSKA 1“, ul. Fruškogorska kod broja 43;
52.“FRUŠKOGORSKA 2“, ul. Fruškogorska kod broja 18;
53.“EATON 1“, ul. Rumski drum bb;
54.“EATON 2”, ul. Rumski drum bb;
55.“HIDROGRADNjA 1“, ul. Rumski drum bb;
56.“HIDROGRADNjA 2“, ul. Rumski drum bb;
57 “TICANOVA BARA 1“, ul. Ticanova kod broja 2
58. „TICANOVA BARA 2“, ul. Ticanova kod broja3;
59. „NASELjE RADINAČKI PUT 1“, ul. Radinačk iput kod broja 24;
60.“NASELjE RADINAČKI PUT 2“, ul. Radinački put kod broja 9;
61. „NASELjE RADINAČKI PUT 3– CRKVA“, ul. Radinački put kod broja 130;
62. „NASELjE RADINAČKI PUT 4– MOSTIĆ“, ul. Novosadska kod broja 72;
63.“RADINAČKIPUT-KANAL 1“,ul. Radinački put bb;
64.“RADINAČKIPUT-KANAL 2, ul. Radinački put kod broja 87;
65. PRUGA , ul. Branka Ćopića kod broja 1;
66. ANKICA, ul. P. Preradovića kod broja 94;
67. „VETERINARSKA STANICA“, ul. P. Preradovića kod broja 72;
68. „KATOLIČKO GROBLjE“, ul. A. Karađorđević abb;
69. „PALANKA 1“, ul. Palanka kod broja 100;
70. „PALANKA 2“, ul. Palanka kod broja 93;
71. „KAMENjAR“, ul. Timočke divizije kod broja 40;
72. „VOJVODE STEPE 1“, ul. VojvodeStepe kod broja 11;
73. „VOJVODE STEPE 2“, ul. Vojvode Stepe bb;
74. „STEVANA SREMCA 1“, ul. Stevana Sremca kod broja 47;
75. „STEVANA SREMCA 2 – RIBOLOVAC“, ul. Stevana Sremca kod broja 3;
76. „PIVARA“, ul. Pivarska kod broja 13;
77. „CRVENA ČESMA 3“, ul. A. Smaženka kod broja 4;
78. „ŽIVA VODA“, ul. M. Obilića kod broja 95;
79. „MZ SUTJESKA“, ul. Fruškogorska kod broja 42;
80. „NOVO GROBLjE“, ul. Rumski drum bb.

PRIGRADSKO NASELjE LAĆARAK:

1. „BELA RUŽA 1“, ul. 1. Novembar kod broja 14;
2. „BELA RUŽA 2“, ul. 1. Novembar kod broja bb;
3. „NOVO NASELjE 1“, ul. 1. Novembarkod broja 86;
4. „NOVO NASELjE 2“, ul. 1. Novembar kod broja 67;
5. „POBEDA“, ul. 1. Novembar kod broja 138;
6. „VAŠARIŠTE“, ul. 1. Novembar kod broja 129;
7. „SREMSKA“, ul. 1. Novembar kod broja 202;
8. „RADNIČKA“, ul. 1. Novembar kod broja 185;
9. „CENTAR 1“, ul. 1. Novembar kod broja 252;
10. „CENTAR 2“, ul. 1. Novembar kod broja 237;
11. „FRUŠKOGORSKA“, ul. 1. Novembar kod broja 282;
12. „CERSKA“, ul. 1. Novembar kod broja 277;
13. „PARTIZANSKA 1“, ul. 1. Novembar kod broja 324;
14. „PARTIZANSKA 2“, ul. 1. Novembar kod broja 325;
15. „DOSITEJEVA 1“, ul. 1. Novembar kod broja 354;
16. „DOSITEJEVA 2“, ul. 1. Novembar kod broja 353;
17. „KRILO OKRETNICA“, ul. 1. Novembar kod broja 392.
18.“AGROSEME 1“, ul. Planinska bb;
19.“AGROSEME 2“, ul. Planinska bb;
20.“NISKA 1-K“, ul. Niska bb;
21.“NISKA 2-S“, ul. Niska kod broja 16;
22.“NISKA 3-Š“, ul. Niska kod broja 46;
23.“NISKA 4-F“, ul. Niska kod broja 72;
24.“NISKA 5-P“, ul. Niska bb;
25.“NISKA 6-D“, ul. Niska bb;
26.“NISKA 7-D“, ul. Niska bb;
27.“NISKA 8-P“, ul. Niska kod broja 101;
28.“NISKA 9-F“, ul. Niska kod broja 93;
29.“NISKA 10-Š“, ul. Niska kod broja 71;
30.“NISKA 11-S“, ul. Niska kod broja 23;
31.“NISKA 12-K“, ul. Niska kod broja 11.

[espro-slider id=12733]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here