U ponedeljak se održava 17. sednica mitrovačke gradske skupštine

0
376

U ponedeljak, 22. novembra, u gradskoj kući se, sa početkom od 10 časova, održava 17. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

U predloženom dnevnom redu nalaze se:

 1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA
  ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
  ZA 2022.GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O FINANSIRANJU
  PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDŽETA GRADA SREMSKA
  MITROVICA,
 2. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA RADA APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA
  MITROVICA ZA 2021.GODINU,
 3. IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA
  SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,
 4. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
  REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH
  PREDUZEĆA I DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA
  MITROVICA ZA PERIOD 01.01.2021. GODINE – 30.09.2021.GODINE I TO:
 • JKP „VODOVOD“
 • JKP „KOMUNALIJE“
 • JP „SREMGAS“
 • JKP „TOPLIFIKACIJA“
 • JP ZA POSLOVE URBANIZMA „URBANIZAM“
 • DOO „SIRMIJUM PUT“
 • DOO „GRADSKO STANOVANJE“
 1. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
  REALIZOVANIH AKTIVNOSTI NA OSNOVU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI
  PROGRAMA POSLOVANJA JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM – MAČVA“
  ŠABAC ZA PERIOD 01.01.-30.09.2021.GODINE,
 2. TREĆE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZAVODA ZA ZAŠTITU
  SPOMENIKA KULTURE SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,
 3. ANEKS V KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNOG
  PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA „SREM GAS“
  SREMSKA MITROVICA,
 4. IZVEŠTAJ O RADU MUZEJA SREMA ZA 2020.GODINU.
 5. IZBORI I IMENOVANJA.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here