Unapredite vaše znanje: UPIŠITE KURS POSLOVNOG ASISTENTA!

0
535

Gotovo da u savremenom poslovnom svetu ne postoji kompanija koja ne zapošljava radnike na poziciji poslovni sekretar – asistent. U većini kompanija se osoba zaposlena na ovom radnom mestu vrlo visoko kotira, uzevši u obzir da je u pitanju neko ko obavlja gotovo sve administrativne poslove, a posebno ukoliko u određenoj firmi ne postoji eksterno angažovana knjigovodstvena agencija ili, pak u njenom sastavu ne funkcioniše odvojena knjigovodstvena služba.

Moglo bi slobodno da se kaže da poslovni sekretar – asistent obavlja sve one poslove koji su bitni za nesmetano funkcionisanje određene firme. A to podrazumeva kako nabavku materijala za rad svih zaposlenih, tako i odlazak u banku i sve ostale institucije poput na primer poreske uprave, Agencije za privredne registre i ostale relevantne državne službe.

Zainteresovani  polaznik da bi završio obuku potrebno je da završi sledeće kurseve kod nas:

1.      Kurs engleskog jezika A1 ( Ukoliko polaznik poseduje predznanje engleskog jezika, ostvaruje pravo da ovaj ispit polaže bez prethodnog pohađanja kursa, pri tom cena ostaje ista. Predznanje možemo proveriti na osnovu placement testa);

2.      Kurs daktilografije (kurs podrazumeva 20 školskih časova koje polaznik pohađa individualno u vidu dvočasa);

3.      Poslovni bonton.

Cena kursa je 38.000 dinara. U cenu su uračunate sve predhodno navedene stavke.

Kurs nema precizno trajanje i zavisi od toga da li polaznik pohađa kurs engleskog jezika ili samo polaže, kao i da li pohađa redovan ili ubrzani kurs engleskog jezika. Tempo i dinamika nastave (kurs daktilografije) prilagođeni su polazniku.

Nakon što položi ispit, kandidat stiče sertifikat, koji može da bude upisan i u radnu knjižicu, uzevši u obzir da je priznat, s tim da je uslov za to da kandidat bude prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na 060/022-55-84 ili 022/621-055 ili nas posetite lično. Nalazimo se u ulici Kralja Petra I broj 9, Sremska Mitrovica.

Očekujemo Vas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here