Vlada Švajcarske finansira projekte organizacija građanskog društva: PRIJAVITE SE!

0
749

Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ raspisao je dva nova poziva za projekte u oblasti jačanja lokalnih zajednica, kao i projekte za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Poziv je otvoren za sve organizacije građanskog društava u Srbiji, ali i za neformalne grupe građana. Predlozi projekata podnose se do 20. jula.

Naš cilj je da ojačamo organizacije građanskog društva u Srbiji, da unapredimo njihove veštine i znanja, kako bi one sutra mogle da aktivno podstaknu angažovanje građana i artikulišu njihove interese u zajednici“, kaže Ivana Ćirković,nacionalna tim liderka programa „ Zajedno za aktivno građansko društvo ACT“

Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica namenjen je organizacijama građanskog društva i neformalnim grupama građans, koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim sredinama. Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje na lokalnom nivou ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva za javno zagovaranje na lokalnom nivou kroz uspostavljanje i jačanje veza sa građanima i zastupanje njihvih interesa u procesu donošenja odluka.

Sve izabrane organizacije imaće priliku da učestvuju i u procesu jačanja kapaciteta, posebno dizajniranom da odgovara njihovim potrebama kako bi na što efikasniji način mogli da mobilišu građane i da odgovore na potrebe svoje zajednice

Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo-ACT“ planira da do kraja godine objavi još jedan poziva namenjen mrežama, koalicijama, alijansama, gde će maksimalna predviđena finansijska podrška iznositi 25.000 evra.

Cilj projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ je aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. Vlada Švajcarskeopredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa u periodu od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.

Projekat ACT sprovode švajcarska organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i „Građanske inicijative“.

(SMP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here