Prehrambeno-šumarska i hemijska škola – smerovi po meri privrede

0
3328

Prehrambeno-šumarska i hemijska škola ove godine upisuje pet smerova: poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar, šumarski tehničar, mesar i operater za izradu nameštaja.

Od pre dve godine učenici koji žele da se bave poljoprivrednom strukom mogu da se školuju u PŠH školi dok praktičnu praksu obavljaju u okviru Kazneno-popravnog zavoda. Kako smo mi regija čije je primarno zanimanje upravo poljoprivreda, neophodnost ovog smera bila je evidentna. Potražnja za radnicima ove struke je velika, ali još je veća potreba za inženjerima poljoprivrede, koji srednjoškolsko obrazovanje mogu da steknu  u svom gradu, bez napornih putovanja u okolne gradove. Kao i prethodnih godina, na listi smerova su šumarski tehničar i prehrambeni tehničar koji već godinama postoje u ovoj školi, a čija potražnja je sve veća zbog otvaranja Mitrosa, ali i drugih preduzeća u blizini Sremske Mitrovice. Proizvodnja i prerada hrane, kao i obrada drveta su oblasti kojima manjka radnika pa su mesar i operater za izradu nameštaja u okviru dualnog obrazovanja koje učenicima omogućava praktičnu nastavu u preduzećima u kojima će nakon završene srednje škole moći da zasnuju radni odnos.

Biljana Kovačević, direktor škole

Direktorica škole, Biljana Kovačević, ističe da će od naredne školske godine saradnja sa organima značajnim za bolje funkcionisanje škole biti na mnogo višem nivou. Tako će škola biti usmerena na saradnju sa lokalnom samoupravom, poljoprivrednom službom, Kazneno-popravnim zavodom, šumskim gazdinstvima, socijalnim partnerima u preradi i kontroli hrane, kao i u obradi drveta. Organizovanje kabinetske i praktične nastave ići će u korak sa savremenim tehnologijama kako bi učenici stekli znanje i veštine za buduće zaposlenje jer je kvalifikovana radna snaga potrebna na tržištu rada.

Budući srednjoškolci moći će da odaberu neki od ovih smerova u PŠH školi, i steknu obrazovanje u skladu sa potrebama privrede.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here