Budovar – najduži potok u Sremu

0
1053

Najduži potok u Sremu je Budovar. Izvire u Čortanovcima na južnim padinama Fruške gore na 215 metara nadmorske visine i posle 52 kilometara se uliva u Dunav u Starim Banovcima. To je jedini potok koji izvire na Južnim padinama Fruške i ne uliva se u Savu već u Dunav.

Pre 2300 godina ispod tadašnjeg keltskog naselja Vis kod Krčedina bio je plovan za tadašnja plovila kojima su prevozili robu do Banovaca. Rimljani su u njegovoj blizini gradili svoja imanja i vile Rustike. Nekada je bio izdašniji sa vodom nego danas pa je na njemu bilo i vodenica.

Čortanovčani ga zovu potok, a Banovčani kanal. Kad Dunav poraste on teče kontra par kilometara uzvodno. U jednom svom delu na kraj Čortanovaca ima veštacku „bifurkaciju“ gde jedan deo otiče levo kroz tunel u Dunav, a drugi deo desno posle 52 kilometara opet u Dunav.

Protiče kroz Čortanovce, Bešku, Krčedin, Sase i Banovce.

Uzgred, potoci čiji su izvori na Severu Fruške su: Ešikovački, Bukovački, Rokov, Novosadski, Kamenički, Šandrovac, Rakovački, Dumbovački, Kozarski, Čerevićki, Potornjaj, Tekeniš, Koruški, Čedimirov, Lišvar i Neštinski potok.

Na Južnim padina Fruške izviru: Budovar, Ubavac, Kalin, Rivički, Vrdnički, Jazački, Ilijaš, Moharač i Bruje. Svi se ulivaju Savu sem Budovara koji se uliva u Dunav.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Živan Pašić)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here