Fruška gora deo regionalnog plana upravljanja otpadom

0
370

Lokalna samouprava u Beočinu potpisala je regionalni plan upravljanja otpadom, koji će, pored teritorije ove opštine, kao u severnog dela Fruške gore, regulisati pitanje otpada na celokupnom području Grada Novog Sada.

Reč je o dokumentu kojim se uspostavla upravljanje otpadom na nivou regiona, a u skladu sa nacionalnom Strategijom upravljanja otpadom.

Ovaj plan predstavlja nastavak strateškog pristupa usvojenog u Regionalnom planu iz 2012. godine i rezultat je čitavog niza aktivnosti koje su pokrenute radi rešavanja pitanja postupanja sa otpadom i uspostavljanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Cilj plana, kako je precizirano, je uspostavljanje dugoročno održivog regionalnog sistema upravljanja otpadom na način koji ima minimalan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koristeći savremene principe upravljanja otpadom, prevenciju nastajanja, ponovno korišćenje i reciklažu, potom tretman otpada i odlaganje ostatka, kao i podizanje svesti o pitanjima upravljanja otpadom.

Razvijanjem regionalnog plana upravljanja otpadom odrediće se prioriteti i strateški okvir za postupanje i tretman otpada koji je u skladu sa nacionalnim i propisima Evropske unije za upravljanje otpadom i Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije i u skladu sa regionalnim planom usvojenim 2012. godine.

(SMP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here