Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije objekata

0
1013

Lokalna samouprava u Sremskoj Mitrovici objavila je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Grada Sremska Mitrovica obaveštava sve zainteresovane građane da se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova odnosi na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 29. jula 2022. godine.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i ispunjavaju sledeće uslove:
1) da je podnosilac prijave:
– vlasnik objekta, ili
– ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta;
– da podnosilac prijave i članovi domaćinstva imaju prijavljeno prebivalište/boravište u trenutku objavljivanja javnog poziva;
2) da podnosilac prijave poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,

građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,

građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,

rešenje o ozakonjenju,

dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja objekta;

3) da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu;
4) da je objekat nastanjen i da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.

Tekst Javnog poziva kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovca.rs i Gradskom uslužnom centru, ul. Svetog Dimitrija br. 13, Sremska Mitrovica.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here