Kako pomoći detetu da odabere odgovarajuću srednju školu?

0
2121

Završetak osnovne škole predstavlja završetak jednog životnog poglavlja i donošenje važnih životnih odluka. Glavno pitanje koje se nameće učenicima tog uzrasta je – koju srednju školu odabrati? S obzirom na to da većina dece tog uzrasta nema jasnu predstavu o sebi i svojim kvalitetima, može se desiti da odluku donesu nepromišljeno. U donošenju ove važne životne odluke treba da učestvuju roditelji, ali u razumnoj meri pružajući podršku i usmeravajući dete.

Prema mišljenju psihologa roditelji se dele u dve grupe kada je u pitanju odabir srednje škole za dete. Jedna grupa roditelja zauzima „naporan“ stav, tako što šire negativnu energiju, stvaraju presiju i izražavaju sumnju da će dete upisati bilo koju školu. Drugu grupu čine roditelji koji se ne mešaju preterano u izbor deteta, smatrajući da ono treba samostalno da donese odluku. Ni jedna krajnost nije dobra. Roditelj treba da bude podrška detetu i da ga podstakne na samostalno donošenje odluke.

Da li upisati srednju stručnu školu ili gimnaziju?

Jedna od vodećih dilema je da li upisati srednju stručnu školu ili gimnaziju? Da li se povinovati željama roditelja ili slušati svoj unutrašnji glas? Takođe, je primetan porast dece koja imaju afinitete ka upisu u internacionalne škole, jer im to omogućava otvorena vrata ka celom svetu. Ako se vodimo time da je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija, onda je sasvim razumljivo što se veliki broj dece a i roditelja opredeljuju za ove škole.

Srednje stručne škole su dobra opcija ukoliko učenici nemaju afiniteta za dalje školovanje. Mada to svakako ne znači da nakon završetka srednje stručne škole ne mogu upisati fakultet ili višu školu. Posebno ukoliko deca imaju jasno izdefinisane ciljeve i znaju u kom pravcu žele da ide njihovo obrazovanje, onda srednja stručna škola može biti pravi izbor.

Gimnazija može biti sjajno rešenje posebno ukoliko učenik nije siguran za šta bi se opredelio. Gimnazije pružaju široko opšte obrazovanje, tako da će se učenik u njima pripremiti za dalje školovanje na fakultetu.

Na šta sve treba obratiti pažnju prilikom izbora srednje škole?

Pre nego što se odlučite za upis u bilo koju školu potrebno je da proverite ključne stvari kao što su:

  • Da li škola ima akreditaciju?
  • U kojoj meri škola pruža praktično znanje?
  • Koje su mogućnosti nastavka školovanja ili zapošljavanja po završetku škole?
  • Kakva je saradnja škole sa roditeljima?

Kako pomoći detetu prilikom odabira srednje škole?

Srednja škola treba da bude detetov izbor, ali s obzirom na to da je u pitanju životna odluka, vi kao roditelj treba da mu pomognete u tome. Započnite razgovor spontano, bez želje da kroz dete ostvarujete svoje neostvarene ambicije. Ne zaboravite da deca u tom uzrastu često biraju školu po uzoru na drugare, ne shvatajući da je društvo promenjiva kategorija. Može se desiti da dete želi da upiše neku školu samo zato što većina drugara iz odeljenja planira da upiše isto to.

Navodite ga na razgovor kako biste što bolje sagledali njegove afinitete. Ne zaboravite pri tom da odluka o budućem zanimanju treba da bude u skladu sa njihovim afinitetima, jer raditi posao koji volimo predstavlja pravo zadovoljstvo.

Takođe u školama postoji tim za profesionalnu orijentaciju, koji učenicima mnogo može pomoći u donošenju odluke. Na taj način učenici mogu realnije sagledati svoje sposobnosti, talenat i mogućnosti.

Najčešće roditeljske greške prilikom upisa u srednju školu

U želji da odaberu što bolju školu za svoje dete, roditelji često nesvesno prave greške. Pokušajte realno da sagledate situaciju kako biste ih izbegli.

Ne stvarajte tenziju bez potrebe

Roditelji imaju mnogo jasniju sliku kada je u pitanju budućnost deteta, ali to ne znači da treba da budu napeti i da stvaraju nervozu koju će preneti na dete. Umesto da vršite presiju, bolje je predočiti detetu zašto smatrate da je dobro da upiše određenu školu. Naravno, morate uzeti u obzir i njegove želje i afinitete.

Ne možete sve gledati kroz sopstvenu prizmu

Obrazovanje se godinama menjalo, tako da je diskutabilno koliko je vaše iskustvo dovoljno relevantno u ovom momentu. Danas postoje neka profitabilna zanimanja koja u vaše vreme nisu postojala, tako da bi dobro bilo da se informišete o tome. Bez obzira na to što su vaše namere najbolje, ne trudite se da kroz lični primer i doživljaj ubedite dete u ispravnost svojih odluka.

Nemojte ostvarivati lične ambicije kroz dete

Najgore što možete da uradite je da detetu namećete ciljeve koje vi iz nekog razloga niste uspeli da ostvarite. Ne zaboravite da vaš nekadašnji cilj nije cilj vašeg deteta.

U svakom slučaju dobro bi bilo da pogledate Konkurs za upis u srednju školu, koji izlazi svake godine. Tu ćete naći više informacija o uslovima upisa kao i o obrazovnim profilima, ukoliko još ni dete ni vi nemate jasnu sliku o izboru budućeg zanimanja.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Ljiljana Bugarin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here