KO NAS TRUJE PREKO ZIME? Kućni dimnjaci najveći zagađivači

1
2003

Zbog situacije sa kvalitetom vazduha, sa kojom su građani bili suočeni prethodnih dana, javnosti se obratio mitrovački načelnik za poljoprivredu Vladimir Nastović. Po njegovim rečima, problem sa kvalitetom vazduha prisutan je već godinama, a izveštaji na mesečnom i godišnjem nivou javno su dostupni na sajtu Grada. Predmet pažnje javnosti ovih dana su čestice koje vazduhu daju boju i miris PM 10, ugljen-monoksid, sumpor-dioksid i azot-dioksid.

Grad Sremska Mitrovica od 2013. godine kontrolište zagađenje vazduha na tri merna mesta. Na dva mesta meri se koncetracija SO2, NO2, i čađi, a na jednom koncetracija PM10 suspendovanih čestica. Na tri mesta na kojima merimo kvalitet vazduha, dva mesta su industrijska zona i „Metalfer” firma, a treće je stambena zona, Srednja ekonomska škola „Deveti maj”, tu merimo čađ, sumpor-dioksid i azot-dioksid. Čestice PM10, merimo na jednom mestu, a to je Zavod za javno zdravlje. Sva ta merenja radi Zavod za javno zdravlje kao ovlašćena institucija.” – navodi Nastović, dodajući:

“Analizirajući rezultate merenja, dobijenih od Zavoda za javno zdravlje, dolazi se do zaključka da u zimskom periodu, odnosno u toku grejne sezone dolazi do prekoračenja PM10 suspendovanih čestica iznad graničnih, a i tolerantnih vrednosti. Poboljšanjem meteoroloških uslova, u prolećnim mesecima, koncetracije PM10 čestica se smanjuju ispod graničnih vrednosti.”

Po njegovim rečima, gotovo svake godine se konstatuje da dolazi do narušavanja kvaliteta vazduha u zimskom periodu, odnosno u sezoni grejanja, usled povećanog korišćenja tzv. goriva za zagrevanje čvrstog porekla,  prvenstveno uglja i individualnih ložišta.

Gradonačelnik Vladimir Sanader je formirao Radno telo za izradu Kratkoročnog akcionog plana koje će doneti i preduzeti konkretne mere za smanjenje koncetracije PM10 čestica ispod graničnih vrednosti. U Planu budžeta za 2020. godinu, planirana su sredstva za izradu Plana kvaliteta vazduha za Grad Sremska Mitrovica, koji će sadržati mere koje treba preduzeti sa ciljem da se postignu odgovarajuće koncetracije zagađujućih materija.

Pored toga, lokalna samouprava je počela sa vođenjem Lokalnog registra izvora zagađivanja radi identifikacije potencijalnih izvora zagađivanja.

Svi privredni subjekti koji ne ispunjavaju zakonske obaveze u oblasti zaštite životne sredine, posebno u delu kvaliteta vazduha, biće najstrože sankcionisani,” najavljuje načelnik Nastović.

(Milan Milivojević)

1 COMMENT

  1. Kakve veze načelnik za poljoprivredu ima sa zagađenjem vazduha? Bolje da se informiše šta nam je Uprava za veterinu Srbije bacila iz vazduha u decembru, a da javnost nije obaveštena i upozorena na potencijalne opasnosti po zdravlje u slučaju kontakta s tim sredstvima. Nema on pojma ni o čemu. A što se tiče zagađenja, super, priključite mi kuću na gas, kupite mi novi auto i dajte mi platu 2000 evra i nema zagađenja. UZ to, ugasite termoelektrane iz kojih Srbija dobija 70 energije. Ne mogu da verujem koliko ovih dana „nadležni“ lupetaju po medijima, a niko ne spominje glavni problem – SIROMAŠTVO.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here