Konkurs za zapošljavanje i samozapošljavanje ugroženih grupa

0
276

Nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u Republici Srbiji, od jula 2024. godine realizuje četvrtu fazu projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa”, koji finansira Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a sufinansiraju je gradovi i opštine obuhvaćeni projektom. U četvrtoj fazi projekta obuhvaćeno je 14 gradova i opština, među kojima je i Grad Sremska Mitrovica.

Cilj projekta je podrška novim biznis idejama, razvoj preduzetništva i doprinos punoj i produktivnoj zaposlenosti. U okviru ove faze projekta zainteresovana lica koja imaju realne i održive poslovne ideje, mogu da konkurišu za pomoć u vidu opreme/materijala za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti u vrednosti od:

  • 2.100,00 evra i
  • 3.600,00 evra uz uslov zapošljavanja jednog nezaposlenog lica koji se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Za korisnike će pored toga biti organizovane poslovne i stručne obuke u skladu sa potrebama kao i poslovno savetovanje. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu opreme i materijala, bez gotovinskih isplata.

Obaveze korisnika koji potpišu ugovor o donaciji sa Helpom su:

  • Uplata učešća od 10% ukupne vrednosti donirane opreme na namenski tekući račun,
  • Registracija biznisa u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije,
  • Pohađanje poslovnih obuka organizovanih od strane Helpa.

Prijavni formular predstavlja polazni dokument u procesu odabira korisnika pomoći. Na osnovu podataka navedenih u prijavi, predstavnici Helpa će pregovarati sa onim kandidatima čija ideja najviše obećava i koji zadovoljavaju sve ostale kriterijume. Neophodno je dati kompletne i detaljne odgovore na sva pitanja. Molimo da uz popunjenu prijavu obavezno priložite kopiju lične karte podnosioca zahteva, kopiju diplome (ukoliko je imate), kopiju potvrde o registraciji delatnosti (ukoliko je delatnost registrovana).

Elektronska prijava je otvorena do 31.avgusta. Kontakt: Helpova kancelarija u Beogradu, tel: 011 30 46 340.

Prijava na sledećem linku (crveno dugme „Prijava▶️“):

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here