METALFER gradi postrojenje za FILTRIRANJE prašine iz visoke peći

0
1669

Metalfer Steel Mill iz Sremske Mitrovice kreće u izgradnju postrojenja za tretman filterske prašine koje se planira za smeštanje glavnog pogona za tretman prašine iz elektrolučne peći iz postojećeg pogona fabrike, zatim kompresorske stanice, trafostanice, kontrolne sobe, kancelarije, laboratorije i prostorije za radnike. Ukupna bruto površina objekta biće 1.440 m2.

Urbanističkim projektom se razrađuje predmetna lokacija, prema zahtevu naručioca i određuju se urbanističko arhitektonski parametri uređenja i izgradnje objekta, a u skladu sa pravilima uređenja i građenja propisanim u planskom dokumentu.

Predmetna katastarska parcela broj 8175 KO Sremska Mitrovica se nalazi u istočnom delu Plana generalne regulacije grada Sremske Mitrovice, Laćarka i Mačvanske Mitrovice. Prostor je neizgrađen, i do skoro korišćen za obavljanje poljoprivredna proizvodnje. Površina obuhvata iznosi 1ha 13a 84m2. Sa jugozapadne i severoistočne strane obuhvat se naslanja na parcele na kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja.

Predviđeno je da objekat ima glavni ulaz sirovina u pogon i dva izlaza proizvoda.

Projektom je planirana i gradnja skladišta za smeštaj gotovih proizvoda koje je orijentisano ka postrojenju za tretman prašine, a na severozapadu je izlaz iz objekta predviđen za utovar gotovih proizvoda u transportna vozila. Planirana bruto površina skladišta je 808 m2. Kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji, planirana je izgradnja dve portirnice i rezervoara sa tankvanom.

Rezervoar služi za skladištenje sumporne kiseline, nalazi se van pogona za tretman prašine, a planirana zapremina oba rezervoara iznosi po 30 m3. U okviru kompleksa planiran je i bazen koji je poredviđen za skladištenje određene količine vode kako bi se kvalitet izlazne vode održavao približno konstantnim. Bruto površina bazena iznosiće 47 m2, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

Saobraćajni prilaz građevinskoj parceli predviđen je sa ulične strane – sa nekategorisanih puteva.

Parkiranje je obezbeđeno u parteru parcele i ukupan broj parking mesta je koji je obezbeđen je 15 za putnička vozila. Postoji i jedno parking mesto za kamione u slučaju potrebe zadržavanja kamiona ili kvara.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

(Ekapija)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here