Mini kružni tokovi za bezbedniji saobraćaj u Mitrovici

0
867

U prisustvu mitrovačkog rukovodstva na čelu sa gradonačelnicom Svetlanom Milovanović, u Gradskoj kući održana je prezentacija Studije upravljanja brzinama na gradskoj uličnoj mreži. Studiju su izradili profesori Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za saobraćaj.

Po rečima zamenika gradonačelnice Petra Samardžića, ovom studijom obuhvaćeni su grad i sva seoska naselja, i ona obuhvata predlog mera koje će za cilj imati onemogućavanje vožnje u gradskim ulicama, odnosno na teritoriji grada, brzinom većom od dozvoljene.

Prezentovane su različite mere, s tim što su se nekako najefikasnije, najdelotvornije pokazale takozvani mini kružni tokovi. U zavisnosti od karakteristika same ulične mreže, odnosno od karakteristika terena, biće urađene  trokrake, dvostruke, trostruke, četvorostruke kružne raskrsnice, više uzastopnih kružnih raskrsnica, ipsilon kružni tokovi, ili takozvana pseća kost (dog bone) mini kružni tokovi.”- rekao je Samardžić, dodajući:

Masovno pristižu zahtevi za postavljanje vertikalnih usporivača brzine. Između ostalog kako se ne bismo pretvorili u grad ležećih policajaca, izrađena studija predlaže funkcionalnije mere. Sa njihovom implementacijom će se krenuti već tokom ove godine, a nastaviti u periodu koji je pred nama. Ovde su analizirane mreže koje mogu da budu povoljne za budžet, ne zahtevaju velika ulaganja, a mogu doprineti da se brzina dovede u zonu ograničenja,” zaključio je Samardžić.

Pored prezentacije održan je i konsultativni sastanak tokom kojeg je istaknuto da je Sremska Mitrovica jedina lokalna samouprava u širem regonu koja je obezbedila jedan ovakav dokument.

U okviru studije urađene su analize brzine u slobodnom toku na teritoriji čitavog grada, praktično na kompletnoj putnoj mreži, kao i komparativna analiza sa saobraćajnim nezgodama, odnosno sa njihovom prostornom raspodelom, i u skladu sa tim dobili smo kvalitetan dokument koji može da se koristi u različite svrhe. Na osnovu njega u drugim koracima data je metodologija kako i na koji način da se vrši širok dijapazon mera koje mogu da se sprovedu u cilju upravljanja brzinama.”- objasnio je Vuk Bogdanović, profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, jedan od autora strategije.

Korišćene su preporuke Međunarodne putarske organizacije i prema njima postoji set mera koje mogu da se preduzmu. Neke od njih su u Sremskoj Mitrovici već preduzete, a razmotrene su i neke druge mere, dat je i pregled efekata, koji mogu da se postignu primenom takvih mera.

Studija je pokazala da kvalitet mreže na teritorijie Grada Sremska Mitrovica omogućava da se vozi mnogo većom brzinom od dozvoljene. Mi smo tokom izrade studije angažovali vozača koji pripada mlađoj polulaciji i koji se zaista trudio da vozi, takozvanom brzinom u slobodnom toku, odnosno brzinom koju dozvoljavaju put i putni elementi. Rezultati su po malo iznenađujući i za mene, posebno rezultati dobijeni na deonicama između naselja, a koji prikazuju da se na tim delovima vrlo često i bez problema vozi i preko 100 kilometara na sat”, zaključio je Bogdanović.

Predložene su procedure, odnosno postupak izbora mera i konkretna rešenja za pojedine delove ulične mreže. Studija će u značajnoj meri doprineti da se brzina na čitavoj teritoriji Grada Sremska Mitrovica dovede u zonu ograničenja.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

Prezentacija Studije upravljanja brzinama na uličnoj mreži Grada Sremska Mitrovica održana je u Gradskoj kući u prisustvu gradonačelnice Svetlane Milovanović, njenog zamenika Petra Samardžića i njihovih saradnika. Studiju su izradili profesori Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za saobraćaj kako bi se bolje poštovala propisana brzina vožnje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here