Održana završna konferencija projekta za zapošljavanje Roma

0
364

Na završnoj konferenciji Projekta „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života” održanoj u Gradskoj kući predstavljeni su rezultati podrške zelenom zapošljavanju i samozapošljavanju Roma i drugih ranjivih grupa kroz primenu održivih inovativnih modela socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije.

Projektni partneri su Regionalna razvojna agencija  Srem, Centar za ekonomsko unapređenje Roma, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodina i Unija poslodavaca Vojvodine.

Kroz projekat je 25 korisnika obučeno za pisanje i izradu biznis planova, isto toliko je obučeno za rad na šivaćim mašinama za izradu predmeta od recikliranog tekstila, a 20 korisnika je obučeno za rad na mašinama za selekciju, sortiranje i obradu recikliranog tekstila. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je 10 najvrednijih učesnika u projektu koji su obučeni za rad na šivaćim mašinama nagrađeno i osnaženo opremom, 14 najvrednijih korisnika koji su prošli obuku za rad na mašinama za obradu recikliranog tekstila su zaposleni kod izabranog poslodavca, a šest najboljih projektnih-biznis ideja u oblasti socijalne ekonomije su takođe potpomognuti kroz opremu. U okviru projekta izrađen je i Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu u oblasti teže zapošljivih kategorija stanovništva.”- rekao je zamenik mitrovačke gradonačelnice Petar Samardžić.

„Cilj ovog javnog događaja je da promoviše rezultate projekta, utiske korisnika i rad projektnih partnera na promociji i diseminaciji primera dobre prakse u socijalnom preduzetništvu i ekonomiji kao i zapošljavanju pripadnika ranjivih grupa u okviru iste,” – objasnila je Slađana Teodorović, član projektnog tima i predstavnik projektnog partnera Centar za ekonomsko unapređenje Roma.

Podsetila je da je projekat trajao godinu dana, a da su na njegovu realizaciju utrošena sredstva u visini od 109.000 evra.

OVDE MOŽETE SLUŠATI SMART RADIO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here